prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Projekt “Živimo zelenije i održivije 2”

Ekologija i održivi razvoj jedni su od najvažnijih izazova današnjice. Čvrsto vjerujući kako je važno djecu od rane dobi odgajati za život u zdravom i održivom okolišu učiteljica Andrea Barac iz OŠ Zvonka Cara iz Crikvenice se i ove godine odlučila s učenicima uključiti u eTwinning projekt “Živimo zelenije i održivije 2”, autorice kojeg su učiteljice Marina Arambašić i Biljana Popović.

Glavni cilj projekta “Živimo zelenije i održivije 2” bio je stvoriti obrazovne sadržaje i u što većoj mjeri ih implementirati u kurikulum kako bi učenici u budućnosti bili spremniji na nove društvene i okolišne izazove i kako bi mogli donositi važne životne i poslovne odluke po modelu kvalitetnijeg i održivijeg načina života.

Radeći na ostvarivanju postavljenog cilja učiteljica je za učenike osmislila niz aktivnosti kojima ih je poticala da kroz igru i različite oblike istraživačkog i suradničkog rada razvijaju naviku odgovornog ponašanja prema okolišu i održivom razvoju. Radom na postavljenim zadatcima, često integriranim poučavanjem, učenici su ostvarivali ishode svih nastavnih predmeta te očekivanja međupredmetnih tema što je utjecalo na razvoj sljedećih kompetencija: prirodoslovne i tehnološke, matematičke, socijalne i građanske, komunikacijske i jezične, kompetencije učiti kako učiti, inovativnosti i poduzetništva te kompetencije kulturne svijesti i izražavanja.

Projekt je započeo u rujnu 2023. godine i traje do lipnja 2024. godine, a do sada su učenici sudjelovali u sljedećim aktivnostima:

  • Kreiranje loga i maskote projekta koje su projektni partneri nagradili najvećim brojem glasova i tako ih učinili prepoznatljivim znakom ovogodišnjeg projekta.
  • Prikupljanje namirnica i higijenskih potrepština za socijalnu samoposlugu „Kruh sv. Elizabete“ u Rijeci. Na uključivanje u ovu volontersku akciju potakli su i sve učenike i djelatnike škole.
  • Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana bor u holu škole okitili su reciklirajući kartonsku ambalažu.
  • Početkom zime izradili su jednostavne hranilice za ptice kako bi pomogli pticama stanaricama prezimiti zimu.
  • Reciklirali su novinski papir kreirajući od njega odjevne predmete. Upriličili su modnu reviju koja je objavljena u suradničkom videu projektnih partnera.
  • S projektnim partnerima surađivali su povodom Dana šuma, Dana voda, Dana planeta Zemlje. Svoje radove i provedene aktivnosti objavljivali su u suradničkim knjigama. Na isti način su sudjelovali i u izradi Životinjske abecede, a suradnjom projektnih partnera nastali su i plakati povodom dana planeta Zemlje.
  • Povodom Dana planeta Zemlje posjetili su izložbu o održivom gospodarenju otpadom.

Radeći na projektnim aktivnostima učenici su se koristili i digitalnim alatima, bilo u svrhu učenja kroz igru i rješavanja kvizova ili izrađujući zadane materijale. S partnerskim školama komunicirali su putem digitalnih platformi, TwinSpacea i videokonferencija i time učili o korištenju digitalnih komunikacijskih kanala, poštivanju pravila komunikacije u digitalnom svijetu, sigurnosti na internetu kao i važnosti zaštite autorskih prava. Sve ovo uvelike je utjecalo i na razvoj digitalne kompetencije.

Iz svega navedenog razvidno je koliko projekti poput projekta „Živimo zelenije i održivije 2“ potiču učenike da aktivnim sudjelovanjem i kritičkim promišljanjem spoznaju povezanost vlastitog načina života i utjecaja na okoliš, važnost očuvanja okoliša i održivog razvoja kao i da se aktivno uključe u očuvanje okoliša. Kroz interaktivne i praktične aktivnosti, učenici ne samo da stječu znanje već i razvijaju odgovorno ponašanje prema okolišu i trajne navike aktivnog sudjelovanja u ekološkim aktivnostima.