prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Anketa o knjižničarskim kompetencijama

Pozivaju se zainteresirani na anketu Komisije za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje Hrvatskoga knjižničarskog društva, a kojom se želi steći uvid u poslove na kojima hrvatski knjižničari rade te kako knjižničari procjenjuju svoje kompetencije za obavljanje tih poslova.

Anketa je namijenjena knjižničarima iz svih vrsta knjižnica te svih razina stručnih zvanja iz knjižničarske struke.

Svrha ankete je ispitati u kojim segmentima postoji potreba za razvojem obrazovanja, dodatnim obrazovanjem te usavršavanjem znanja i vještina knjižničara u Hrvatskoj. Poseban dio ankete odnosi se na promjene i krizu uzrokovanu bolesti COVID-19.

Anketa je potpuno anonimna, a prikupljeni rezultati koristit će se isključivo u istraživačke svrhe. Rezultati istraživanja bit će objavljeni javno na mrežnim stranicama Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Anketu možete ispuniti ovdje.

Anketa ostaje otvorena do 10. 9. 2021. godine. Iako je anketa prvenstveno upućena članovima Hrvatskog knjižničarskog društva, mogu ju ispuniti svi knjižničari, neovisno o članstvu u nacionalnoj strukovnoj udruzi. Poveznicu na anketu slobodno podijelite sa svojim kolegama.

Sva pitanja mogu se uputiti Jasenki Pleško, predsjednici Komisije za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje na e-adresu jasenka.plesko@kgz.hr.