prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

E-knjige predstavljene na konferenciji Sistemsko knjižničarstvo: knjižnični informacijski sustavi i formati

Industrijsko strojarska škola Zagreb i Gimnazija Vukovar predstavile su primjenu aplikacije Libar u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, 3. prosinca 2018., kroz interaktivno izlaganje pod nazivom: Stvaramo repozitorij eKnjiga u aplikaciji Libar. 

U sklopu CARNET-ovog pilot projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola” ostvarena je suradnja između Industrijske strojarske škole iz Zagreba i Gimnazije Vukovar koja je rezultirala nizom edukativnih aktivnosti od kojih izdvajamo dvije. 

Globalni webinar „Dan sigurnijeg interneta 2018. Poštuj, stvaraj i poveži se! Bolji internet počinje s tobom“.

Webinar je organiziran s namjerom okupljanja svih zainteresiranih škola i učenika diljem Republike Hrvatske u jednu zajedničku virtualnu učionicu. Interaktivnim sudjelovanjem svih uključenih (sudjelovalo je 60 škola i preko 2000 učenika); nizom kvizova s pitanjima o sigurnosti na internetu i video uradcima učenika s pravilima o sigurnosti na internetu, suradničkim djelovanjem utjecali su na podizanje razine osviještenosti djece i mladih o mogućnostima korištenja interneta za istraživanje i učenje, o negativnim i pozitivnim stranama korištenja interneta i samim time, u jednom školskom satu na dinamičan i zanimljiv način, pridonijeli su osposobljavanju djece i mladih za korištenje interneta na primjeren, odgovoran i siguran način.

Izrada e-Knjiga u aplikaciji Libar

Aplikaciju Libar upoznali su u sklopu prve edukacije vezane za pilot projekt e-Škole pod nazivom “Korištenje alata za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja” 2016. godine, i od tada, do danas neizostavni je alat koji primjenjuju u nastavi i za nastavu. Libar predstavlja online uslugu za izradu, objavu i korištenje digitalnog sadržaja primjenjivog u nastavi: multimedijskih digitalnih dokumenata, prezentacija, te e-knjiga u EPUB i PDF formatu. Kroz izlaganje predstavili su tri e-knjige:

  • e-knjiga: Sigurnost i zaštita zdravlja na radu, autorice Kristinke Lemaić, namijenjenu učenicima svih dobih skupina koja sadrži informacije o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu. Autorica e-Knjige je u sklopu CARNET-ovog natjecanja „Pravi kaLibar za znanje 2017“ osvojila treće mjesto.
  • e-knjiga: Radionica BBC micro:bit, autorice Sanje Pavlović Šijanović, predstavlja priručnik namijenjen učenicima od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole i nastavnicima, koji kroz detaljno opisane primjere uporabe micro:bita učenicima omogućuje stjecanje znanja i vještina potrebnih za prelazak iz pasivne uloge korisnika digitalne tehnologije u aktivnu ulogu dizajnera i kreatora novih programskih rješenja a nastavnicima pruža gotove scenarije primjenjive na nastavnim satima.
  • e-knjiga: Mala riznica online aplikacija prikazuje primjenu online aplikacija u edukativne svrhe, kod učenika za usvajanje, sistematizaciju i ponavljanje gradiva a kod nastavnika za izradu multimedijalnih i dinamičnih nastavnih sadržaja primjenjivih u svim fazama nastavnog procesa.

Tematski blok u kojem su autorice predstavile svoja iskustva i e-knjige u izlaganju pod nazivom: Stvaramo repozitorij E-knjiga u aplikaciji Libar, nosio je naziv Knjižnično poslovanje u digitalnom okruženju otvorenih podataka, kojega je moderirala dr. sc. Tamara Krajna (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu). Sažetak izlaganja prihvatio je Programski odbor konferencije Sistemsko knjižničarstvo 2018.: Knjižnični informacijski sustavi i formati: prema postMARC okruženju pod vodstvom dr.sc. Dijane Machala, predsjednice Organizacijskog i Programskog odbora. Autorice zahvaljuju na ukazanom povjerenju i prilici koja im je omogućila da iskustva izrade i primjene e-knjiga predstave stručnjacima praktičarima – knjižničarima, ali i znanstvenicima iz područja knjižnične znanosti, informacijskih i komunikacijskih znanosti, informatike te drugih znanstvenih područja.

Pokazale su i dokazale da su predstavljene e-knjige primjenjive u nastavnom procesu jer ne poznaju prostorna i vremenska ograničanja, ekonomski i ekološki su prihvatljivije, sadržaji u njima postaju interaktivniji i u potpunosti prate promjene čitateljskih navika upravo kroz promjenu forme medija. Dakako, imaju one i svojih nedostataka ali kao nadopuna i osvježenje u nastavi, svakako postaju neizostavni čimbenik jer „Kada me priča prožme zaboravim na medij iz kojeg čitam“ Stephen King!

Povratne informacije nakon izlaganja, bile su više od pozitivnih a razmjena iskustva, ideja i sugestija koja su nakon izlaganja uslijedila, pokazala su da su ovakvi susreti od neprocjenjive vrijednosti jer svi smo, bez obzira iz kojeg područja dolazimo, cjeloživotni učenici koji učimo jedni od drugih! I u konačnici, stara latinska izreka kaže: Non scholae, sed vitae discimus, zato su i sva naša nastojanja usmjerena na znanja koja koja će ostati trajna i uporabljiva a najbolji način za to je neprestano učiti, učiti od drugih i biti otvoren za nove izazove i neminovne promjene.