prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Edukacijom i preventivom do zdravlja

U povodu Svjetskog dana šećerne bolesti, Gimnazija Vukovar u suradnji s Hrvatskom komorom zdravstvenih radnika, organizirala je edukativno predavanje na temu “Diabetes mellitus”.

Cilj predavanja bio je potaknuti svijest o važnosti prevencije ove sveprisutne bolesti te naglasiti ulogu informiranja mladih u stvaranju zdravih životnih navika. Predavanje je održao mr. sc. Darko Mijatović, mag. med. lab. diag, stručnjak s bogatim iskustvom u području medicinske laboratorijske dijagnostike. Tijekom predavanja, maturanti su imali priliku postavljati pitanja, dijeliti svoja iskustva i sudjelovati u otvorenoj raspravi. Ovaj format predavanja omogućio je izravnu interakciju predavača i učenika, čime je osigurana veća angažiranost i razumijevanje teme.Predavanje Diabetes mellitus

U sklopu predavanja, poseban naglasak stavljen je na poticanje zdravih životnih navika kao i na razumijevanje važnosti pravilne prehrane, redovite tjelesne aktivnosti te praćenja vlastitog zdravlja. Značaj redovite tjelesne aktivnosti kao sredstva prevencije dijabetesa istaknut je kako bi se potaknulo razumijevanje povezanosti tjelesnog zdravlja i smanjenog rizika od dijabetesa budući kroz aktivnosti poput vježbanja, tijelo postaje učinkovitije u regulaciji šećera u krvi, čime se značajno smanjuje rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.Predavanje Predavanje Diabetes mellitus u Gimnaziji Vukovar

Budući je svijest o povezanosti emocionalnog blagostanja i fizičkog zdravlja ključno za sveukupnu prevenciju, a posebno u kontekstu sprečavanja dijabetesa, naglašena je i veza između smanjenja stresa i stabilizacije razine šećera u krvi. Razumijevanje kako stres može utjecati na tjelesno zdravlje, uključujući ravnotežu šećera, doprinosi svijesti o važnosti održavanja emocionalne stabilnosti. Sveobuhvatan pristup uključivanja tehnika upravljanja stresom kao dijela edukacije o dijabetesu pružila je maturantima ne samo alate za svakodnevni život već i znanje o izgradnji i čuvanju mentalnog zdravlja u cjelokupnom preventivnom zdravstvenom kontekstu.

Edukacijski programi potiču aktivno sudjelovanje djece i mladih u brizi o vlastitom zdravlju a informirani učenici postaju ne samo osviješteni korisnici zdravstvenih informacija, već i svjesni dionici u donošenju odluka koje podržavaju njihovu dobrobit. Ovakvi programi ne samo što pridonose jačanju svijesti o važnosti očuvanja zdravlja, prevenciji bolesti, te promicanju zdravih životnih navika, već potiču i stvaranje zdravstvene kulture u zajednici. Provođenje edukativnih zdravstvenih programa nije samo trenutačno ulaganje u mlade; ono predstavlja putokaz prema budućnosti u kojoj zdravlje zauzima središnje mjesto. Njihovim provođenjem postiže se unapređenje kvalitete života i smanjenje incidencije bolesti. Kroz edukaciju, učenici postaju osviješteni građani koji aktivno cijene i njeguju svoje zdravlje, postavljajući temelje za održivo i zdravo društvo.