prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Europski tjedan programiranja (EU Code Week) u Gimnaziji Vukovar

Gimnazija Vukovar obilježila Europski tjedan programiranja 2017. nizom edukativnih i kreativnih radionica.

Svijet koji nastanjujemo brzo se mijenja. Živimo u eksponencijalnim vremenima. Ekspanzija tehnoloških otkrića, informatizacija i globalizacija postale su konstante stalnih promjena u društvu a time i u području odgoja i obrazovanja. Škole postaju otvorenije po pitanju sadržaja, vremena, mjesta i modela učenja u svrhu razvijanja pozitivnih stavova prema područjma i načinima primjena tehnologija koje služe kao uporište za cjeloživotno učenje, suradnju, razvijanje interesa i stvaralaštvo. Gimnazija Vukovar, svjesna je činjenice da se znanje mora aktivno izgrađivati i da učenici trebaju preuzimati odgovornost za vlastito učenje i to upravo iz razloga kako bi se što uspješnije nosili s brzim promjenama razvijajući vještine i sposobnosti koje će im pomoći da se prilagode životu u novom vremenu.

Učenje programiranja olakšava snalaženje u svijetu koji nastanjujemo. Ono omogućuje praktično rješavanje problema njegovim rastavljanjem na manje i lakše rješive cjeline, čime pruža širu perspektivu same problemske situacije, a time i više mogućnosti njenoga rješavanja. Programiranjem razvijamo sistematično i interdisciplinarno razmišljanje međusobno povezujući mnoštvo informacija. Čak i pogreške koje nam se pojavljuju prilikom pisanja linija koda, doprinose aktivnom učenju i izgradnji samopouzdanja, a ono što učenike veseli – programiranje igrica, nosi svoje prednosti u smislu razvoja emocionalne inteligencije, komunikacijskih vještina, kreativnosti i inovativnosti.

Stoga, nema razloga da ne počnemo stvarati programiranjem!

Prošle školske godine po prvi puta smo se i mi uključili u događanje pod nazivom Europski tjedan programiranja (#CodeEU) kojega provode volonteri koji promiču programiranje u svojim zemljama kao ambasadori tjedna programiranja i organizirali niz događanja u okviru izazova CodeWeek4All. Tijekom Tjedna programiranja u svim provedenim aktivnostima sudjelovalo je oko 200 učenika što je više od 50 % stope sudjelovanja te je naša škola uspješno savladala zadani izazov i zasluženo dobila Potvrdu o izvrsnosti u programerskoj pismenosti.

Ove školske godine, odlučili smo ponovno prihvatiti izazov i prijavili svoja događanja. Bilo je tu za svako odjeljenje po nešto.

Učenici su učili programsku sintaksu i konstrukcije u Pythonu ili JavaScriptu (po osobnom izboru) kroz CodeCombat igru pri čemu počinju od najjednostavnije razine igre, a svaka nova od njih zahtijeva kompleksnije radnje i kodove. Programirajući  igricu istraživali su program i njegove mogućnosti, zabavljali se i učili, otkrivali nove načine rješavanja problema i razmišljali izvan okvira.

U početnoj micro:bit radionici učili smo pseudojezik i usvajali pojmove: varijabla, operatori (logički, aritmetički, operatori uspoređivanja), redoslijed izvršavanja operatora, funkcije te naredbe programske strukture grananja i ponavljanja. Rješavali smo zadatake  za koje je trebalo osmisliti algoritam, a potom algoritam zapisati naredbama pseudokoda uporabom micro:bit blok sučelja.

Uz RoboBlockly (http://roboblockly.ucdavis.edu/coding2/c1.php učenici su se upoznali sa ključnim elementima programa pisanih u C / C + +. Sučelje podsjeća na sučelje micro:bita te su učenici mogli uspoređivati ova dva vizualna načina programiranja. (https://makecode.microbit.org/ )

Kodirali smo i dekodirali koristeći QR kodove. QR kodovi (engl. Quick response = brzi odgovor) su tip dvodimenzionalnog koda. QR kod sastoji se (najčešće) od crnih kvadrata i pravokutnika raspoređenih u kvadratni uzorak na bijeloj pozadini. QR kodove može očitati svaki mobitel s fotoaparatom i pristupom internetu (ponekad internetska veza nije potrebna) koji ima instaliranu aplikaciju za čitanje QR kodova. Učenici su ponavljali nastavne sadržaje i odgovarali na postavljena pitanja nakon što su dekodirali sadržaj (http://www.qr-code-generator.com/), a kodirane odgovore  putem edukativne društvene mreže Yammer, potom, dijelili sa drugim učenicima.

Izrađivali smo materijalne i online plakate/infografike vezane uz događanja u sklopu Europskog tjedna programiranja i iz područja programiranja te izrađene plakate postaviti u predvorju škole.

U sklopu napredne radionice: Micro:bit, kreirali smo društvene igre poput Krtičnjaka, Kamen-Papir-Škare, Križić-Kružić te su učenici, stvarajući ih i u konačnici igrajući ih, usvajali i stjecali brojna znanja i vještine ne samo vezane za informatička, programerska područja, već i znanja i vještine iz područja komunikacije i kolaboracije. Razlozi uporabe BBC micro:bita u nastavi leže u njegovoj edukativnoj svrsi ali i u njegovoj mogućnosti da inspirira i potakne učenike na stvaranje kreativnih rješenja problemskih situacija ih svih predmetnih područja.

Scratch je vizulani programski jezik (https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=home) u kojem se upotrebljavaju naredbene strukture u obliku grafičkih programskih blokova pa se na taj način eliminira mogućnost sintaksnih pogrešaka. Izradom igara, kvizova i čestitki učenici su ponovili svoje razumijevanje koncepta petlji, odlučivanja, varijabli i toka programa.

Kakav bi to Tjedan programiranja bio bez Minecrafta? Najmlađi su učenici upoznavali programiranje, stvarajući i igrajući Minecraft Designer i Minecraft Adventurer gdje su se na zabavan način upoznavali sa  osnovnim pojmovima i algoritamskim konstrukcijama koje se koriste u području programiranja. Po završetku, bili su i nagrađeni isprintanim certifikatima. https://code.org/minecraft

Bilo je to puno aktivnosti, uloženog truda, rada, učenja i igre. Svaki dan u tjednu obilježile su nove radionice i sva odjeljenja obuhvaćena su nekom od navedenih aktivnosti. Vjerujemo kako ćemo i ove godine osvojiti Potvrdu o o izvrsnosti u programerskoj pismenosti i pokazati da nismo slučajno Microsoft Showcase i e-Škola.

Osnovna je ideja svih provedenih aktivnosti bila približiti i olakšati prve korake prilikom uvođenja djece u apstraktni svijet programiranja, ali i olakšati učenje pri usvajanju novih znanja i vještina kako bi što više razvili fleksibilno problemsko razmišljanje koje će im biti nužno za život u 21. stoljeću jer upravo snalaženje u novim situacijama, prepoznavanje i kreativno i inovativno rješavanje problema danas su najtraženije vještine kada je u pitanju zapošljavanje.

Tehnologija brzo napreduje i naši učenici moraju biti kognitivno fleksibilni i sposobni za problemsko razmišljanje kako bi mogli pratiti i ravnopravno savladavati sve zahtjevnije izazove na tržištu rada. Dosadašnje aktivnosti, sudjelovanja i postignuća naših učenika pokazuju da smo na dobrom putu jer i formalnim obrazovanjem nastojimo motivirati i osposobiti svakog učenika za cjeloživotno učenje kako bi bio u mogućnosti razvijati i koristiti svoj kreativni potencijal i u konačnici preuzeti odgovornost za svoj život i ostvarenje svojih ciljeva.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=vUTPS8Sjr5E&t=89s.