prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Fabularna piramida i “grafitni zid”

Kompozicija književnog djela predstavlja način na koji je to djelo napisano. Vanjskom kompozicijom promatramo tekst i njegove vanjske činjenice, dok unutarnjom kompozicijom dijelimo tekst na pojedine dijelove ovisno o radnji. Upravo je unutarnja kompozicija ono na čemu treba raditi s učenicima kako bismo ih osposobili za što lakše proučavanje sadržaja nekog teksta.

Učenici šestih razreda Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog Zabok na satu interpretacije književnog djela čitali su prozni tekst Jasminke Tihi-Stepanić “Dječak koji je zaboravio svoj bicikl”. Glavni su ishodi bili:

  • OŠ HJ A. 5. 1. Učenik govori i razgovara u skladu s interesima, potrebama i iskustvom.
  • OŠ HJ A. 5. 2. Učenik sluša tekst, izdvaja ključne riječi i objašnjava značenje teksta.
  • OŠ HJ B. 5. 1. Učenik obrazlaže doživljaj književnoga teksta, objašnjava uočene ideje povezujući tekst sa svijetom oko sebe.
  • OŠ HJ B. 5. 2. Učenik razlikuje temeljna žanrovska obilježja književnoga teksta.

Odgojno-obrazovni ishodi na razini teme Godišnjeg izvedbenog kurikuluma bili su da učenici razgovaraju sa svrhom razmjene informacija, da izdvajaju ključne riječi i pišu kratke bilješke, da prepoznaju glavne ideje i problematiku književnog teksta i da ih povežu sa stvarnosti. Jedan od glavnih ishoda bio je da učenici primijene temeljna književno-teorijska znanja o redoslijedu događaja. Odgojno-obrazovni ishodi na razini aktivnosti nastavnog sata za učenike bili su da izdvajaju ključne riječi iz teksta, da promišljaju o problemima u književnom tekstu i da ih povezuju sa stvarnosti i vlastitim životom, a ujedno i da razvrstavaju događaje iz teksta prema redoslijedu događanja.

Prije samog čitanja teksta, učenici su uvedeni u sat doživljajno-spoznajnom motivacijom. Dva para učenika izvela su scenski prikaz upoznavanja. Učenici su dobili nastavni listić s objašnjenjem zadatka. Jedan je par učenika pokazao srdačno upoznavanje i sreću zbog sklapanja novog prijateljstva, a drugi je par pokazao prestrašenost i zatvorenost. Ugodno iznenađenje bilo je kada su učenici nakon izvedaba dali prednost onom paru koji je bio opušten tijekom upoznavanja novog prijatelja.

Nakon čitanja teksta, učenici su već u samoj objavi svojih dojmova shvatili samu ideju i poruku djela, a detaljnom interpretacijom su samo potvrdili svoje prvotne dojmove. Nakon što su prošli sadržajem teksta, učenicima su podijeljeni listići s nekoliko rečenica otisnutih i izrezanih na šarenim papirima, pa su u parovima pronalazili u tekstu odgovarajući poredak tih rečenica.

Nakon što su učenici riješili zadatak, nekoliko je učenika pročitalo redoslijed i na ploču je poredan pravilan poredak rečenica. Nakon uspješno izvedenog zadatka, učenicima je na ploči prikazana fabularna piramida na kojoj su u određenim razinama bili napisani dijelovi fabularne radnje (uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i kraj). Učenici su u određene dijelove fabule morali rasporediti rečenice koje su u prethodnom zadatku poredali onim redom kako su navedene u tekstu. Veliku su pomoć učenicima predstavljale boje; svaki je dio fabule imao svoju boju, a iste su boje bile i rečenice iz prethodnog zadatka. Učenicima je bilo zabavno redati rečenice u odgovarajuće dijelove fabule, a to im je olakšao prikaz i fabule poput piramide, gdje uvod i završetak imaju najmanju visinu, a vrhunac je na samom vrhu. Kasnije su učenici vrlo otvoreno pričali o svojim iskustvima kada su bili prevareni i uspješno su oblikovali poruku teksta da ne treba odmah slijepo vjerovati onome koga upoznajemo.

Na samom kraju sata, učenicima je bila spomenuta “grafitna ploča” koja ih je čekala s vanjske strane hodnika. Bili su pozvani da upišu sve što im se svidjelo na satu i sve što su naučili. Veliko iznenađenje bilo je vidjeti na odmoru red pred “grafitnom pločom” i učeničke rečenice, riječi ili crteže onog što su zapamtili sa sata.