prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Glazbene igre u nastavi

Prvi su se oblici glazbenog obrazovanja, s posebnim naglaskom na glazbene igre, pojavili već kod najstarijih civilizacija starog Istoka. Glazba se u Ateni smatrala snažnim sredstvom ljudskog razvoja i kako bavljenje istom čovjeka čini boljim i plemenitijim bićem. U poznatom spartanskom odgoju, glazba je pak korištena kao snažno sredstvo razvijanja borbenog duha i pripremu vojnika za bitke.

Igre imaju veliki značaj u procesu odgoja i obrazovanja. Kroz igru se potiče, ali i razvija prirodna radoznalost djeteta, razvijaju se sposobnosti zapažanja i izražavanja (pamćenje, govor, mišljenje).

U nastavi Glazbene kulture najčešće se provode sljedeće glazbene igre s pjevanjem:

 1. Igre s pjevanjem u krugu, kolu izvode se pokretima, zajednički oponašaju i stvaraju sliku pojedinih prizora koje sadrži tekst pjesme, prate stihove i oponašaju riječi u pjesmi. Primjeri za rad: Mi smo djeca vesela, Teče, teče bistra voda, Savila se bijela loza vinova.
 2. Igre u koloni izvode se u obliku linije u kojoj su djeca poredana jedan iza drugoga. Mogu biti u koloni kao vlakić i oponašaju vođu vlakića, oponašaju njegove pokrete.
 3. Igre slobodnih oblika se izvode u slobodnim oblicima koji ovise o sadržaju pjesme. Djeca pokretom prate određene zvukove i melodije udaraljki ili klavira i tako oponašaju ribice, kornjače, rakove, ostale životinje, ali i bježe od strašnog morskog psa, vuka, lisice i slično. Prilikom bježanja od strašnog neprijatelja razvijaju osjećaj zajedništva.
 4. Igre s ritmovima temelje se na imitaciji. Učitelj zada ritamsku frazu pljeskanjem, sviranjem udaraljki, tijelom kao instrumentom, a zatim je učenik ponavlja samostalno ili svi zajedno. Učenik može osmisliti i izvesti ritamski frazu, a zatim ostali učenici skupno ponavljaju frazu.

Dječje brojalice pogodan su oblik glazbenih igara za mlađe dobne skupine djece koje omogućavaju djeci shvaćanje ritma, tempa, dinamike i tijeka, odnosno glazbe općenito. Karakteristike brojalica su jednostavni tekstovi i zabavan ritam kojima se zadržava koncentracija djece.

Glazbeno-dramske igre:

 1. Pokret zadan zvukom

Učenici slobodno stoje u učionici, voditelj pljeskanjem, drvenim štapićima, zvečkama, trokutićima zadaje različite ritmove. Različitim hodovima i pokretima tijela ponavljaju zadani ritam.

 1. Ljetna kiša

Zvučna vježba izvodi se stojeći ili sjedeći u krugu. Zvuk i ugođaj ljetne kiše stvara se pomoću četiri različita zvuka sljedećim redom:

 • trljanje dlana o dlan
 • pucketanje prstima
 • naizmjenično tapšanje lijevog i desnog koljena
 • toptanje nogama u mjestu.
 1. Orkestar

Igra se izvodi u nekoliko skupina. U svakoj skupini od pet do deset učenika. Skupine osmišljavaju zajedničku glazbenu frazu koju stalno, u istom ritmu ponavljaju. Nakon što svaka skupina osmisli svoju frazu, smještaju se polukružno kao orkestar. Učitelj dogovara znakove kojima ukazuje na izvođenje fraze, glasnoću, početak ili kraj fraze.

 1. Ozvučivanje

Svaku pjesmu, priču, rečenicu ili zadanu riječ je moguće ozvučiti, popratiti zvukom. Zadatak može biti oponašanje zvukova iz prirode, ili izvođenje novih zvukova glasom, dijelom tijela ili nekim predmetom.

Primjerice: smisliti priču o lastavicama koje odlaze na jug i prikazati je zvukom i plesom, ozvučiti zadane stihove, udaraljkama odsvirati poznati napjev i slično.

 1. Ptice

Učenike podijeliti u nekoliko skupina. Svaka skupina po četiri člana. Svaka skupina odabere jedan zvuk glasanja neke ptice. Primjerice vrabac: živ, živ, sova: hu,hu, gavran: gra,gra. Na znak učitelja svi zatvore oči, uspore kretanje prostorom učionice i glasaju se. Zadatak je, da se nakon zatvaranja očiju, skupine sastave pomoću osluškivanja. Na znak glasanja svoje skupine traže najbližeg para i uzimaju ga za ruku. Skupina se zaustavlja i članovi prestaju izvoditi zvukove kada su svi na okupu.

Glazbene igre pružaju mogućnost kombiniranja više glazbenih aktivnosti: pjevanje, sviranje, pokret i ples. Igra u užem smislu riječi prvenstveno znači zabava, dok u slučaju glazbene poduke treba biti sredstvo kojim će se ostvariti glazbeni obrazovni cilj. Glazbene igre osposobljavaju djecu da postanu kompetentni korisnici glazbe, pridonose razvoju umnih, estetskih i tjelesnih sposobnosti, ali i radnih navika. Kroz njih se prvenstveno razvijaju glazbene sposobnosti. Uporaba igara može doprinijeti zanimljivosti i raznovrsnosti glazbenog poučavanja, učenici će biti pažljiviji, a znanje stečeno kroz glazbenu igru s pjevanjem trajnije.