prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Industrijska strojarska škola postala je digitalno osposobljena škola

Industrijska strojarska škola (ISŠ) iz Zagreba izabrana je u pilot projekt e-Škole, koji se provodio u razdoblju od 2015. do 2018. godine. U navedenom periodu napravljena su dva vrednovanja, prilikom kojih je lSŠ postigla razinu digitalne početnice. U svibnju 2020. godine, u sklopu ll. faze projekta e-Škole analizom rezultata samovrednovanja po svim područjima, ISŠ je dosegla razinu digitalno osposobljene škole.

Vremensko razdoblje od rujna 2016. godine do kolovoza 2018. godine, obilježeno je nizom edukacija ciljano i svrhovito pripremljenih i organiziranih za odgojno-obrazovne i administrativne djelatnike iz 151 škole uključene u projekt “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)”.

Kako je Industrijska strojarska škola (ISŠ) iz Zagreba bila među prvih 151 škola, djelatnici ISŠ-a imali su priliku upoznati se s načinima korištenja digitalne tehnologije i aplikacija koje su primjenjive u samoj nastavi, ali i za pripremu nastavnog procesa, a sve s ciljem razvoja digitalnih kompetencija koje su neosporno ključni preduvjet za primjenu digitalnih tehnologija u nastavi i poslovanju škole. Nisu ni slutili kako će razvoj digitalne zrelosti zapravo biti neophodna priprema za sve izazove koje je u 2020. godini donijela nastava na daljinu.

Digitalna zrelost škola koncept je koji, zbog sve veće važnosti digitalnih tehnologija u svakodnevnom životu i poslovanju, sve više dobiva na značaju u modernom obrazovnom sustavu. Europska komisija prepoznala je važnost ovog koncepta i svojim politikama i inicijativama sustavno potiče razvoj digitalne zrelosti škola. Kroz aktivnosti u programu e-Škole sustavno se razvija digitalna zrelost škola i prati se njihov napredak.

Kako bi se pratio razvoj digitalne zrelosti u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, u sklopu pilot projekta e-Škole, Fakultet organizacije i informatike iz Varaždina i CARNET razvili su Okvir digitalne zrelosti i prateći upitnik kao i metodologiju procjene digitalne zrelosti. Osim toga, pokrenut je i proces strateškog planiranja kako bi se usmjerile politike, aktivnosti i projekti u području primjene tehnologije u školama i školskom sustavu do 2030. godine. Taj je proces rezultirao usvajanjem Strateškog okvira za digitalno sazrijevanje škola i školskog sustava u Republici Hrvatskoj (2030). Strateški okvir čini temelj za dugoročnu održivost početnih investicija u procesima digitalnog sazrijevanja škola, prepoznaje rad i ulogu nastavnika, ravnatelja i djelatnika agencija u složenim procesima integracije digitalne tehnologije u školski sustav.

Industrijska strojarska škola izabrana je u pilot projekt e-Škole, i u tom periodu su napravljena dva vrednovanja, a lSŠ  je postigla razinu digitalne početnice (2). U svibnju 2020., u sklopu ll. faze projekta e-Škole, napravljeno je ponovno samovrednoavnje ISŠ-a. Analizom rezultata samovrednovanja po svim područjima ISŠ je na razini digitalno osposobljene škole (3).

Razine digitalnog sazrijevanja:

  • digitalno neosviještena (1)
  • digitalna početnica (2)
  • digitalno osposobljena (3)
  • digitalno napredna (4)
  • digitalno zrela (5).

Područja vredovanja digitalne zrelosti škola:

  • planiranje, upravljanje i vođenje
  • digitalne tehnologije u učenju i poučavanju
  • razvoj digitalnih kompetencija
  • digitalna kultura
  • infrastruktura.

Opis razine za Industrijsku strojarsku školu:

Škola ima smjernice i ciljeve primjene digitalnih tehnologija koje se pretežito odnose na digitalnu infrastrukturu. Opremanje škole digitalnim tehnologijama provodi se prema planu, a djelatnike se potiče na unaprjeđenje njihovih digitalnih kompetencija te otprilike polovina nastavnika kontinuirano razvija digitalne kompetencije. Nastavnici međusobno razmjenjuju iskustva o primjeni digitalnih tehnologija. Otprilike polovina nastavnika u procesu poučavanja koristi digitalne sadržaje s interneta te izrađuje svoje digitalne sadržaje. Digitalne tehnologije koriste se i kako bi se nastava prilagodila individualnim potrebama učenika te u procesu vrednovanja učeničkih postignuća. Škola ima iskustvo na projektu koji uključuje digitalne tehnologije. Nastavnici koriste zajedničko online mjesto za pohranu ili dijeljenje digitalnih sadržaja, primjerice Edutorij ili Loomen. Pristup internetu je moguć na prostoru cijele škole, ali uglavnom za djelatnike škole. Otprilike polovica učenika i nastavnika ima mogućnost koristiti digitalnu tehnologiju izvan informatičke učionice. Osigurana tehnička potpora u školi učinkovita je u otprilike polovini slučajeva.