prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Izvannastavne aktivnosti u Zagrebačkoj županiji

U svrhu prikupljanja podataka o voditeljima i sadržajima rada izvannastavnih aktivnosti u školama Zagrebačke županije, Martina Tunuković, voditeljica ŽSV-a za izvannastavne aktivnosti Zagrebačke županije, provela je anketni upitnik.

Anketni se upitnik sastojao od sedam pitanja. Dio pitanja povezan je uz osobne podatke o voditeljima izvannastavnih aktivnosti te se oni neće razmatrati u analizi. Za popunjavanje upitnika u prosjeku je bilo potrebno 2 minute, upitnik je ispunilo 174 voditelja.

U Zagrebačkoj županiji djeluje 50 osnovnih i 16 srednjih škola te 2 centra za odgoj i obrazovanje. Izvannastavne aktivnosti uglavnom provode učitelji/nastavnici (95 %). Dio izvannastavnih aktivnosti provode stručni suradnici (4,5 %) – edukacijski rehabilitatori, defektolozi, knjižničari.

Školske ustanove organiziraju posebne izvannastavne aktivnosti „radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenikaˮ (Zakon o odgoju i obrazovanju. NN. 87/08 – 64/20. Članak 35). S obzirom na raznolikost interesa i potreba učenika, izvannastavne aktivnosti uključuju različita područja: umjetničko područje, prirodoslovno-matematičko područje, sportsko-zdravstveno-rekreacijsko područje, njegovanje nacionalne i kulturne baštine, očuvanje prirode i okoliša te zdravoga načina života, društveno-humanističke projekte i radionice, učeničko zadrugarstvo i tehničko stvaralaštvo.

Tablica 1. Područja djelovanja izvannastavne aktivnosti

Tablica 1. Područja djelovanja izvannastavnih aktivnosti

Prema prikupljenim podatcima najveći dio izvannastavnih aktivnosti pripada umjetničkom području (36 %) i društveno-humanističkom području (18 %).

Umjetničko područje pokriva čitavu lepezu različitih aktivnosti, obuhvaća likovne, literarne, dramske, lutkarske, recitatorske, filmske, fotografske, radijske, plesne i glazbene skupine (školski zborovi i bendovi). Dio izvannastavnih aktivnosti u svojemu nazivu imaju riječi kreativan što jasno implicira na kreativno stvaralaštvo i razvoj umjetničkih potencijala (Kreativna skupina, Mali kreativci, Kreativna eko stvaraonica, Kreativno-projektne radionice, Mladi kreativni poduzetnici…).

U odnosu na prošla vremena povećao se broj filmskih, fotografskih, radijskih i sličnih skupina. Nove generacije odrastaju uz čudesan svijet interneta, na njihove živote utječu YouTuberi i influenceri. Navikle su na suvremene tehnološke naprave, a fotografije i videozapisi na društvenim mrežama postali su sastavan dio njihova života. Stoga ne čudi što je i zanimanje za takve načine osobnog izražavanja porastao. Treba napomenuti i da je u današnje vrijeme oprema potrebna za rad određenih izvannastavnih aktivnosti dostupnija. Nekada nije bilo moguće ni snimati ni montirati bez odgovarajuće opreme (kamere, mikrofona, računalnih programa…), no danas je situacija ipak drukčija. Snimati se može i mobitelima, a na mreži je moguće pronaći (besplatne) aplikacije uz pomoć kojih je moguće realizirati raznovrsne ideje.

Društveno-humanističko područje promiče prihvaćanje kulturnih različitosti s ciljem razvoja učenika u demokratski osviještena građanina. Uči se i poučava od prvoga razreda osnovne škole, a sadržaji se u školama Zagrebačke županije, osim u redovnoj nastavi, ostvaruju i u izvannastavnim aktivnostima kao što su Mladi povjesničari, Povijesna grupa, Mladi geografi, Debatni klub, Volonterski klub, Biblijska skupina, Misijska grupa, Vjeronaučna skupina. Razvijanje kritičkog mišljenja, medijske pismenosti, rješavanja problema i komunikacijskih vještina samo je dio ishoda koji se ostvaruju u aktivnostima društveno-humanističkog područja. Navedeni ishodi ostvaruju se i u radu novinarskih i medijskih skupina, a moguće ih je pronaći, u manjoj ili većoj mjeri, i u kurikulima izvannastavnih aktivnosti svih ostalih područja.

Sport i sportske aktivnosti oduvijek su zauzimale značajno mjesto u radu škole i životima učenika. Sportski susreti, gostovanja, turniri i natjecanja dodatna su motivacija ne samo za uključenje nego i za daljnji rad i trud učenika. Ponekad je teško osigurati uvjete za kvalitetan rad i pripremu što zbog većeg broja učenika uključenih u aktivnosti, osobito onih koje su same po sebi timske (nogomet, odbojka…); što zbog  neadekvatnih prostornih uvjeta. Ipak, interes učenika za sport s godinama ne jenjava, što se vidi i po broju izvannastavnih aktivnosti (8 %) i po raznolikosti sportova koje nude (nogomet, rukomet, odbojka, badminton, stolni tenis, atletika, sportska gimnastika…).

Prirodoslovno-matematičko područje (7 %) u školama Zagrebačke županije poučava se u izvannastavnim aktivnostima: GLOBE skupina, Mladi kemičari, Mladi biolozi, Mladi ekolozi, Mali istraživači, Mali znanstvenici, Mali prirodoslovci, Matematika za 5, Zabavna matematika, Digitalci. Tehničkom stvaralaštvu (6 %) posvećeni su Mladi automehaničari, Mladi robotičari, Kreativna radionica, Paketno modelarstvo, Mladi tehničari. Danas podjela na prirodoslovno-matematičko područje i tehničko stvaralaštvo ponekad nije moguća jer se navedenim područjima pristupa interdisciplinarno te se ubrajaju u STEM područje. STEM područje obuhvaća učenje četiriju disciplina – prirodne znanosti, informatike, inženjerstva i matematike, a sadržaje poučavanja STEM područja pronalazimo u nastavnim predmetima Matematike, Fizike, Kemije, Informatike i Tehničke kulture, kao i u kurikulima međupredmetnih tema Informacijsko-komunikacijske tehnologije, Poduzetništvo, Građanski odgoj i obrazovanje.

Popularizacija znanosti i primjena inovativnih metoda učenja doprinijela je povećanom interesu učenika za razvijanje STEM vještina. STEM aktivnosti promiču praktičnu znanost i razvijaju znanstveno-istraživačku kreativnost. U budućnosti se očekuje povećanje broja izvannastavnih aktivnosti iz područja STEM-a. Rad ovih aktivnosti često ovisi o infrastrukturi i samoj opremljenosti škole.

Očuvanje prirode i okoliša te zdravog načina života (7 %) u školama Zagrebačke županije promiče nekoliko eko skupina (Eko skupina, Mladi ekolozi, Ekološka skupina), Prijatelji prirode, Mali planinari i izvannastavne aktivnosti čija se područja rada otkrivaju u nazivima – Školski vrt, Ljekovito i jestivo bilje, Domaćinstvo, Reciklažna umjetnost, Projektna skupina. Radom u navedenim skupinama razvija se ekološka svijest, proširuju znanja o zaštiti okoliša i održivog razvoja te se ostvaruju ishodi sadržani u kurikulima međupredmetnih tema (Održivi razvoj, Poduzetništvo, Građanski odgoj i obrazovanje).

Učeničke zadruge izdvojeno su područje izvannastavnih aktivnosti jer njihov rad, organiziran u sekcijama, obuhvaća različita područja – umjetničko područje, njegovanje nacionalne i kulturne baštine, očuvanje prirode i okoliša te zdravoga načina života. U zadrugama se stječu radne navike, uči o proizvodnom procesu i plasiranju proizvoda te razvija poduzetnički duh. Učeničke zadruge doprinose postizanju odgojno-obrazovnih i društveno-gospodarskih ciljeva škole jer omogućuju primjenu stečenih znanja. Upitnik ne daje stvarnu sliku zastupljenosti zadruga, na području Zagrebačke županije djeluje gotovo 40 učeničkih zadruga.

Najmanji postotak pripada području njegovanja nacionalne i kulturne baštine – 1,7 %. Na tom području djeluju Čuvari tradicije, Čuvari narodnog blaga i Eko etno skupina. Njegovanje nacionalne i kulturne baštine, kao područje svojega djelovanja, navodi i jedna Lutkarska i jedna Vjeronaučna skupina.

Na temelju prikupljenih podataka očito je smanjenje broja folklornih skupina, upitnik nije ispunio ni jedan voditelj čiji je sadržaj poučavanja isključivo folklor. Ne treba brzati sa zaključkom da se folklorno nasljeđe ne poučava u školama Zagrebačke županiji. Treba imati na umu nekoliko činjenica – upitnik nisu ispunili svi voditelji, folklor se kao dio sadržaja poučava u plesnim skupinama, učeničke zadruge svojim aktivnostima pridonose očuvanju identiteta kulturnog nasljeđa i kulturne baštine svojeg kraja, folklornom su nasljeđu i očuvanju kulturne baštine posvećene i izvanškolske aktivnosti, u lokalnim zajednicama djeluju kulturno-umjetnička društva čija je primarna zadaća čuvanje tradicijskih plesova, pjesama i običaja.

20 ispitanika svoju je aktivnost svrstalo pod ostalo (11 %). Riječ je o aktivnostima koje obuhvaćaju više područja, npr. umjetničko, društveno-humanističko i prirodoslovno-matematičko područje; očuvanje prirode u kombinaciji njegovanja kulturne baštine u učeničkoj zadruzi; umjetničko područje, stvaralaštvo, poduzetništvo i održivi razvoj i sl. Pojedine aktivnosti podrazumijevaju multidisciplinaran pristup i korelaciju područja, kao što je rad s darovitim učenicima, informacijska i komunikacijska tehnologija i njena primjena, stvaralaštvo učenika povezano s aktivnostima eTwinning projekata.

Tablica 2. Popis izvannastavnih aktivnosti u školama Zagrebačke županije u 2021./2022. godini

 • Sportska skupina (2)
 • Školsko sportsko društvo (2)
 • Mali sportaši
 • ŠŠD Sportske aktivnosti: nogomet, atletika i badminton
 • Atletika (2)
 • Odbojka (4)
 • Stolni tenis (2)
 • Rukomet
 • Badminton
 • Nogomet
 • Sportska gimnastika
 • Ples
 • Plesna skupina
 • Ritmika skupina
 • Glazbeno-scenska skupina
 • Pjevam, sviram, plešem
 • Pjevački zbor (9)
 • Mali zbor
 • Pjevački zbor i bend
 • Školski bend
 • Školski orkestar
 • Slušaonica
 • Dramska skupina (13)
 • Lutkarska skupina (3)
 • Dramsko-recitatorska grupa (4)
 • Literarno-recitatorska
 • Literarno-novinarska i scenska sekcija
 • Literarna skupina (4)
 • Pričoljupci
 • Čitaonica pričaonica
 • Pričaonica
 • Čitamo i stvaramo
 • Moja prva knjiga
 • Naša mala knjižnica
 • Zajedno do uspjeha – hrvatski jezik
 • Novinarska grupa (6)
 • Mali reporteri
 • Medijska skupina (3)
 • Digitalna i medijska pismenost
 • Fotografska skupina (2)
 • Fotografsko-filmska grupa
 • Filmoljupci
 • Filmska i radijska skupina
 • Likovna grupa (13)
 • Keramičarska skupina (3)
 • Kreativna skupina (6)
 • Mali kreativci (2)
 • Kreativna eko stvaraonica
 • Reciklažna umjetnost
 • Kreativno-projektne radionice
 • Mladi kreativni poduzetnici
 • Učenička zadruga (4)
 • Čuvari tradicije
 • Zajedno do uspjeha – Mladi geografi
 • Mali planinari
 • Eko skupina (3)
 • Mali ekolozi (3)
 • Eko dizajneri
 • Eko etno skupina
 • Mali prirodoslovci
 • Prijatelji prirode
 • Ljekovito i jestivo bilje
 • Školski vrt
 • Radionica za izradu prirodne kozmetike
 • GLOBE skupina
 • Mladi povjesničari
 • Povijesna grupa
 • Mladi biolozi
 • Mladi kemičari
 • Mladi tehničari
 • Mali znanstvenici (2)
 • Mali istraživači
 • Programeri
 • Robotika (4)
 • Digitalci
 • Mali WEB dizajneri
 • Matematika za 5
 • Zabavna matematika
 • Mali Nijemci
 • Veliki Nijemci
 • Kreative Deutsche
 • Sekcija za poticanje višejezičnosti
 • Biblijska skupina
 • Misijska grupa
 • Vjeronaučna skupina (2)
 • Mali ministranti
 • Vrijedne ručice
 • Vrijedne ruke
 • Domaćinstvo (3)
 • Prva pomoć
 • Prometna grupa
 • Mladi automehaničari
 • Raketno modelarstvo
 • Volonterski klub (2)
 • Debatni klub (2)

Izvannastavne aktivnosti integrirani su dio odgojno-obrazovne strukture osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova te pružaju organizirano provođenje slobodnog vremena. Omogućuju individualni razvoj učenika i organiziraju se na temelju slobodnog izbora učenika. Različite aktivnosti u školama Zagrebačke županije ukazuju na različite potrebe i interese učenika. Današnje generacije odrastaju u vremenu ubrzane digitalizacije, aktivno koriste internet te su navikle na suvremene tehnološke naprave. Porast interesa kod učenika bilježe Filmske skupine, Novinarske skupine, Školski bendovi, aktivnosti iz STEM područja.

Izvannastavne aktivnosti zanimljive su učenicima jer nude slobodu izbora, dinamičan rad i ugodno radno ozračje. Pri osmišljavanju aktivnosti polazi se od interesa učenika, njihovih stavova i želja te ih se dodatno motivira na rad interdisciplinarnim pristupom i inovativnim metodama poučavanja. Izvannastavne aktivnosti važan su dio odgojno-obrazovnog rada škole, a njihovo provođenje donosi višestruke koristi učenicima, učiteljima, školskoj i široj zajednici.