prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Izvori buke u životnoj sredini

Učenici trećeg razreda Gimnazije A. G. Matoša u Đakovu istražili su izvore buke u životnoj sredini. Cilj istraživačke nastave bio je potaknuti učenike na razumijevanje osjetljivosti na buku.

Primjenom aplikacije Sound Meter u nastavi učenici mogu odrediti razinu buke tijekom dana u školi, u svom domu, na ulici, kada glasno slušaju glazbu, te usporediti dobivene podatke s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Samostalan istraživački rad stvara kod učenika znatiželju koja se javlja postavljanjem početnog problema i motivaciju za rješavanjem istog. Rad obuhvaća nastavne sadržaje vezane uz koncepte zvučnih valova, intenziteta zvuka i jakosti razine zvuka.

U prvoj fazi istraživanja, učenici su u Google Formsu riješili pet pitanja prateći zadane smjernice vezane uz zvuk – predtest, a u drugoj su se fazi upoznali s besplatnim aplikacijom Sound Meter za mjerenje buke, te zadatcima istraživanja. Nadalje, u trećoj su fazi provodili istraživanje, dok je u četvrtoj fazi slijedila evaluacija provedene istraživačke nastave uz raspravu među učenicima. Za realizaciju istraživanja učenici trebaju imati osiguran pametni telefon s internetskom vezom te instaliranu aplikaciju Sound Meter za mjerenje buke u okolišu.

Istraživačka nastava razvija kod učenika digitalna pismenost, rješavanje problema i suradnički rad. Takav je oblik nastave orijentiran na učenike koji imaju kontrolu nad procesom učenja i tako konstruiraju vlastito znanje na osnovi razumijevanja onog što su istražili. Istraživačkom nastavom kod mladih ljudi razvijamo sposobnost stjecanja novih znanja i vještina te metode prilagođavanja promjenljivim uvjetima života i rada. Ovakav način učenja razvija pozitivan odnos prema radu i vrijednostima rada te osjećaj odgovornosti prema radu. Cilj istraživačke nastave je potaknuti učenike na razumijevanje onoga što su istražili, te međusobnu suradnju s ostalim članovima skupine.

Sound Meter je aplikacija za mjerenje razine zvuka za Android. Mjerač decibela koristi ugrađeni mikrofon za mjerenje glasnoće zvuka s grafičkim prikazom ovisnosti razine jakosti zvuka u određenom vremenskom intervalu. Mikrofoni su u većini Android uređaja usklađeni s ljudskim glasom. Većina uređaja neće prepoznati vrlo glasne zvukove preko 90 dB. Na akademskoj mreži Yammer učenici su se upoznali s fazama istraživanja.

1.faza istraživanja
Učenici su dobili poveznicu pomoću koje su pristupili rješavanju predtesta u Google Formsu. Predtestom je provjereno poznavanje nastavnih sadržaja vezanih uz koncepte zvučnih valova, intenziteta zvuka i razine jakosti zvuka. Na ovaj način nastavnici mogu provjeriti predznanje učenika radi daljnjeg istraživanja.

2. faza istraživanja

Učenici su se upoznali s aplikacijom za mjerenje razine zvuka – Sound Meter. Saznali su da mjerač decibela koristi ugrađeni mikrofon za mjerenje glasnoće zvuka s grafičkim prikazom ovisnosti razine jakosti zvuka u određenom vremenskom intervalu. Nakon toga, aplikaciju su instalirali na svoje pametne telefone. Sve upute za rad s aplikacijom Sound Meter učenici su dobili na radnom listiću.

Središnji dio dvosata

Učenici su provodili istraživanje prateći upute s radnog listića. Na radnom listiću imali su teorijski dio, pribor, upute, pitanja za razmišljanje (uvod u istraživački rad) i zadatke istraživanja.

3. faza istraživanja

U središnjem dijelu dvosata učenici su odgovorili na postavljena pitanja s radnog listića.

  • Čujemo li u vakumu?
  • Ovisi li brzina zvuka o sredstvu kojim se šire zvučni valovi?
  • Kada čujemo jeku?

Učenici u skupinama međusobno raspravljaju. Nastavnici se mogu uključiti u raspravu i saznati s kojim poteškoćama se učenici susreću. Nakon rasprave učenici su provodili istraživanje pomoću aplikacije Sound Meter. U prvom koraku učenici su koristeći aplikaciju Sound Meter na pametnom telefonu odredili razinu buke u školi, na ulici i slušajući glazbu. Izmjerili su jakost zvuka za šapat, tihi govor, glasni govor (za vrijeme odmora), vrisak, automobila na cesti, kamiona na cesti, te podatke unijeli u pripremljenu tablicu na radnom listiću. Najniži intenzitet zvuka kojeg čujemo, tzv. prag čujnosti, je I0 = 10-12 Wm-2. Usporedili su svoje vrijednosti s vrijednostima Svjetske zdravstvene organizacije.

U drugom koraku učenici su proučavali graf na aplikaciji i zabilježili svoja opažanja. Učenici u skupinama međusobno raspravljaju. Nastavnici se mogu uključiti u raspravu i saznati s kojim poteškoćama se učenici susreću. U trećem koraku učenici bilježe na radni listić svoja razmišljanja, kako i na koji način se možemo zaštiti od buke.

4. faza istraživanja
Zajedno su prošli svim fazama istraživanja. Učenici su iznijeli poteškoće koje su imali pri provođenju istraživanja, predložili su kako poboljšati istraživanje, te koje vještine i koncepte su usvojili pri istraživanju. Na kraju dvosata učenici su ispunili list za procjenu (samovrednovanje) na radnom listiću.

Literatura:
1. Švelec, Snježana …[et al.] Laboratorijske vježbe iz fizike – Unaprjeđenja obrazovnog sustava u predmetnom području fizike u općem i strukovnom srednjoškolskom obrazovanju. Phys – Me Projekt ,HUHR/1601/4.1.2/0033
2. Sound meter – aplikacija za mjerenje razine zvuka URL
3. FIZIKA 3, zbirka zadataka za 3. razred gimnazije, Alfa, Zagreb, 2014.
4. Edutorij, fizika za 8. razred