prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kako postati dobar prijatelj?

Školsku godinu 2020./2021. učenici 2. a razreda Osnovne škole Milan Brozović Katav započeli su uključivanjem u projekt “Memento prijateljstva 7”. Projekt je dio eTwinning platforme sedmu godinu za redom, a voditelji projekta su učiteljice Sandra Vuk i Nevenka Dimač. Učenici 2. a razreda s učiteljicom Daliborkom Rotar drugu godinu sudjeluju u radionicama prijateljstva.

“Memento prijateljstva” je projekt koji nizom aktivnosti s učenicima razvija kompetencije Građanskog odgoja i obrazovanja (MPT). Provođenjem radionica kod učenika se razvijaju socijalne vještine, prihvatljivo ponašanje, samostalnost i odgovornost, samopouzdanje, pridržavanje dogovorenih pravila, empatija i međusobno uvažavanje.

U nastavku su opisane aktivnosti koje su učenici 2. a razreda realizirali u prvom polugodištu.

  1. Radionica: Razredna pravila

U sklopu aktivnosti održana je radionica o pravilima ponašanja u razredu. U uvodnom djelu odigrana je igra Leti, leti. Razgovorom i odigranim dramskim situacijama dogovorena su razredna pravila. Učenici i učiteljica izradili su gusjenicu razrednih pravila i istaknuli je na razredni pano kao podsjetnik.

  1. Radionica: Najbolji prijatelj

Tema radionice je prijateljstvo i uspješno rješavanje sukoba među prijateljima kao i prepoznavanje zašto i koliko je ono važno, kao i što to čini prijateljstvo. Tehnikom vođenja čitanja, pročitana je priča Mišić Sivko i Sirko u kojoj su se upotrebljavale JA poruke. Nakon interpretacije priče, učenici su crtali sebe i prijatelje u igri. Učenici su izrađivali slikovnicu o prijateljstvu pod nazivom “Koje je boje njihovo prijateljstvo?”. Slikovnica je sadržavala poruke o prijateljstvu.

  1. Radionica: Učiti kako učiti

U trećoj radionici, učenici 2. a razreda razvijali su svoje strategije učenja. Za početak su odabrali strategiju učenja: + Znam, – Ne znam i ? Želim znati više. Svaki učenik je dobio članak o životinji. Čitali su zanimljivosti o životinjama. Kraj podataka su stavljali dogovoreni znak +, – i ?. Nakon čitanja i označivanja podataka, razgovarali su koliko im ova strategija može pomoći u učenju.

  1. Radionica: Europski dan jezika

Tijekom radionice učenici su uvidjeli da je Europa bogata jezicima i kulturom, ali i da je znakovni jezik isti u svim europskim zemljama. Pročitali su edukativnu priču “Prijatelj iz Ulice zelene”. Priča govori o gluhonijemom dječaku koji nema prijatelje, o njegovim osjećajima, unutarnjem nezadovoljstvu, i njegovom poimanju prijateljstva. Nakon priče, uz pomoć znakovne abecede učili su znakovni jezik. Naučili smo reći: Hvala, Izvoli, Žao mi je i Volim te.

  1. Radionica: Dan bijelog štapa, U tuđim cipelama

Radionica je posvećena slijepim i slabovidnim osobam, razvijanju empatije i tolerancije među djecom. Radionicu su proveli gledanjem animiranog edukativnog filma o psima vodičima i raznim dramskim situacijama na satu. Učenici su crtali i pisali vezanih očiju. Vezanih očiju uz pomoć štapa hodali su razredom u kojem su bile razne prepreke. Za kraj radionice, proveli su aktivnost Razredno stablo. U aktivnosti, voditeljice pripremaju hamer papir na kojem nacrtaju stablo s granama, a kažu djeci da docrtaju listove na stablu. Daju uputu da svatko nacrta jedan list koji ih najbolje predstavlja (izaberu omiljene boje, nacrtaju na njemu neki simbol) i koji će moći kasnije prepoznati u mnoštvu drugih listova. Voditeljice ukazuju na različitost listova, ali i na to da bez njih svih ne bi drvo bilo toliko posebno. Voditeljice imaju zadatak da djeci ukažu na to da se drugi ljudi moraju uvažavati, da smo svi drugačiji, ali da nas to čini posebnima i jedinstvenima. Poveznica za animirani film.

  1. Radionica: Zlatna markica

Cilj radionice je razvijanje sposobnosti uočavanja pozitivnih osobina učenika. Radionica započinje igrom Volim te jer…Zadatak je da se svaki učenik obrati prijatelju s desne strane i kaže mu zašto ga voli, odnosno što ga čini posebnim. Nakon igre, formiraju se skupine u kojoj svaki član skupine dobiva listić zlatna markica. Na listiću upisuju svoje ime. Zadatak je da svaki član skupine upiše pozitivne osobine na listiću svakog člana.

  1. Radionica Sukob

Radionica se provela izvođenjem dramskih situacija koje su prožete sukobima među prijateljima. Učenici uče kako riješiti sukob na prihvatljiv način.

  1. Radionica Moj prijatelj mora biti….

U radionici, učenici trebaju objasniti što im je važno kad biraju one s kojima će se družiti. Učitelj podijeli učenike u skupine po četiri člana. Voditelj skupine uzima omotnicu u kojoj je napisan problem koji će biti tema razgovora skupine. Nakon rasprave u skupinama, donose odluku o načinu rješavanja problema. Skupina će izložiti svoju odluku ostalim učenicima.

Predloženi problemi su sljedeći:

a) Tamara je tvoja prijateljica. Izvrsno se slažete, razumijete i rado se družite. Tvoji poznanici i prijatelji ne žele Tamaru u vašem društvu. Rugaju joj se jer je malo deblja. Ti bi se družio/la i s Tamarom i s ostalima.

b) Ana je dobila aparatić za zube. Nekoliko ju učenika ismijava i govori razna ponižavajuća imena.

c) Tvoje društvo čini petero djece. Jednom od vas ne sviđa se Marko i nagovara vas da se ni vi ne družite s njim.

d) Na putu kući, dječaci i djevojčice iz tvog društva vrijeđaju mlađeg učenika vaše škole. Govore mu razne ružne riječi, jedan mu podmetne nogu i ovaj padne. Počne plakati, a tvoji prijatelji pucaju od smijeha.

Po završetku skupine, učenici prezentiraju svoja razmišljanja. Ostali imaju pravo iznijeti vlastite komentare na probleme ili načine rješavanja tih problema. Cilj je da učenici osvijeste da su ovo primjeri kršenja dječjih prava, slučajevi koji se događaju u dječjim društvima i da je nužno da svaki član skupine javno istupi i založi se za prava obespravljenog ako se nađe u takvoj situaciji. Učitelj učenicima reproducira pripremljeni spot “Nemoj mi se smijati”. Učenici zajedno s učiteljem komentiraju poruku spota. Provođenjem radionica “Memento prijateljstva 7” mijenja se  cjelokupna klima u razredu poticanjem suradničkog učenja i zajedničkih prosocijalnih aktivnosti. Navedene aktivnosti, nezaobilazni su koraci ka sigurnijim razredima i školama. Navedenim aktivnostima tijekom prvog polugodišta ostvareni su očekivani međupredmetni ishodi, a u skladu s istaknutom svrhom projekta.