prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Natjecanje za škole: Osmisli sat i izradi plakat

I ove godine organizirali smo nagradno natjecanje za škole čiji će predstavnici sudjelovati na CARNET-ovoj konferenciji za korisnike koja se od 6. do 8. studenoga održava u Konvencijskom centru Šibenik.

Pozivamo osnovne i srednje škole da prihvate izazov i sudjeluju u nagradnom natjecanju, osmisle nastavni sat i prikažu rezultate toga sata na digitalnome plakatu.

Dvije osnovne i dvije srednje škole koje, prema ocjenama stručnoga Ocjenjivačkog suda, prijave najbolji plakat osvojit će vrijedne nagrade:

Nagradni paket za srednju školu koja osvoji prvo mjesto sastoji se od:

 • Jedne (1) interaktivne ploče SMART Board M685 – interaktivna ploča s DViT (Digital Vision Touch) tehnologijom koja omogućava kolaboraciju učiteljima i učenicima
 • Dva (2) SMART kapp 42 – interaktivna pametna ploča koja omogućava povezivanje ploče s pametnim telefonom, tabletom i računalom te jednostavno snimanje, spremanje i dijeljenje sadržaja s učenicima

Nagradni paket za srednju školu koja osvoji drugo mjesto sastoji se od:

 • Jedne (1) interaktivne ploče SMART Board M685 – interaktivna ploča s DViT (Digital Vision Touch) tehnologijom koja omogućava kolaboraciju učiteljima i učenicima

Nagradni paket za osnovnu školu koja osvoji prvo mjesto sastoji se od: 

 • Jedne (1) Pametnica Touch Display 65″ interaktivne ploče sa softverom za izradu interaktivnih sadržaja I3 LearnHub s bogatom bazom interaktivnih predložaka i gotovih sadržaja
 • Šest (6) Pametnica Imo kocki sa šest modula za detekciju pokreta MDM – Pametnica Imo kocke svojim načinom rada potiču na međuvršnjačku solidarnost i suradnju, a namijenjene su djeci u nižim razredima osnovne škole

Nagradni paket za osnovnu školu koja osvoji drugo mjesto sastoji se od:

 • Tri (3) SMART kapp 42 – interaktivna pametna ploča koja omogućava povezivanje ploče s pametnim telefonom, tabletom i računalom te jednostavno snimanje, spremanje i dijeljenje sadržaja s učenicima

Prijave za sudjelovanje na nagradnom natjecanju traju do 21. listopada 2019. godine. 

Koraci za sudjelovanje u nagradnome natjecanju „Osmisli sat i izradi plakat“

 1. Odaberite jednu od tema ovogodišnje CARNET-ove konferencije za korisnike
 2. Razmislite o temi plakata: prisjetite se susrećete li se s njom u svome radu ili svakodnevnom životu. Ako je Vaša škola bila u pilot projektu e-Škole prisjetite se jeste li se susreli s tom temom u edukacijskom programu ili tijekom primjene digitalnih obrazovnih sadržaja i scenarija poučavanja. Ako je pak Vaša škola dio II. faze programa e-Škole razmislite može li se odabrana tema uklopiti u kurikulum predmeta kojeg/ih predajete.
 3. Svoja promišljanja potkrijepite internetskim izvorima: potražite na internetu različite izvore na hrvatskom ili nekom stranom jeziku (slobodno se poslužite opisima radova s ovogodišnjeg ili prethodnih CUC-eva i digitalnim sadržajima nastalima u okviru pilot projekta e-Škole).
 4. Promislite možete li odabranu temu integrirati u kurikulum predmeta kojeg/ih predajete. Odabranu temu možete integrirati sadržajno i/ili metodički, što znači da na raspolaganju imate najmanje sljedeće opcije:
 • odabranu temu obraditi u sadržajnom smislu
 • odabranu temu primijeniti u svojstvu nastavne metode
 • odabranu temu obraditi sadržajno te primjenom iste teme metodički oblikovati nastavni sat.
 1. Definirajte ishode učenja vezane uz odabranu temu.
 1. Organizirajte nastavni sat na kojem ćete svojim učenicima dati uvod u odabranu temu te započeti s realizacijom definiranih ishoda učenja.
 1. Na internetskim stranicama CARNET-ovog e-Laboratorija možete pronaći neki od prikladnih informacijsko-komunikacijskih alata za izradu digitalnog plakata, u kojem ćete prikazati rezultate nastavnog sata koji trebaju biti multimedijalni (tekst, slika, audio, video, grafikon, simulacija itd.).

*Pri izradi sadržaja molimo pripazite na autorsko pravo i pravilno citiranje (Kako biste se prisjetili tema poput intelektualnog vlasništva i citiranja u digitalnom okruženju slobodno se poslužite obrazovnim sadržajima nastalima u okviru pilot projekta e-Škole).

 1. Preuzmite digitalni plakat u PDF formatu u kojem ga možete učitati u obrazac.
 2. Ako plakat nije u PDF formatu, poveznicu na plakat upišite u obrazac (postavke plakata podesite na “Javno”)

Preduvjeti za sudjelovanje rada u natjecanju

Digitalni plakat treba obuhvaćati najmanje sljedeće elemente:

 • naslov
 • predmet za koji je plakat namijenjen
 • minimalno tri multimedijalna elementa
 • poštivanje intelektualnog vlasništva i autorskog prava.

Digitalni plakat u cjelini i svi multimedijalni elementi od kojih se sastoji trebaju biti kreirani:

 • u duhu tolerancije (nacionalna, etnička, vjerska, rasna, spolna, rodna, itd.) tako da ne potiče nasilje i vrijeđanja, uvažavajući i poštujući pravila ponašanja i komunikacije
 • na hrvatskom jeziku i pismu
 • integrirani video materijal treba biti u MP4 formatu minimalne rezolucije 128×720 (720p).

Napomena: Ako se u video materijalu pojavljuju djeca ili maloljetnici, uz svaki video materijal potrebno je priložiti pisane suglasnosti roditelja. 

Kriteriji natjecanja

Maksimalni broj bodova je 19.

Promislite možete li odabranu temu integrirati u kurikulum predmeta kojeg/ih predajete (odabranu temu možete integrirati sadržajno i/ili metodički).

 • Tema je smisleno integrirana u kurikulum odabranog predmeta u sadržajnom i/ili metodičkom smislu.
  • Da (1 bod)
  • Ne (0 bodova)

Definirajte ishode učenja vezane uz odabranu temu.

 • Ishodi učenja su definirani.
  • Da (1 bod)
  • Ne (0 bodova)

Multimedijalnost digitalnog plakata (tekst, slika, audiozapis, videozapis, animacija, grafikon, simulacija i dr.)

 • Kompleksnost vrste multimedijalnog elementa
  • videozapis (3 boda)
  • animacija (3 boda)
  • simulacija (3 boda)
  • audiozapis (2 boda)
  • tekst, grafikon, slika (1 bod)

Dizajn plakata:

 • Vizualna usklađenost i povezanost svih grafičkih elemenata i multimedije
  • Da (1 bod)
  • Ne (0 bodova)
 • Jasnoća, čitljivost, struktura, razumljivost i istaknutost ključnih podataka
  • Da (1 bod)
  • Ne (0 bodova)
 • Originalnost koncepta (0-3 bodova)

Pravila natjecanja za izradu digitalnog plakata

 • Izradu digitalnog plakata može prijaviti jedan autor ili grupa autora
 • Prijavitelj mora biti osnovna ili srednja škola s područja Republike Hrvatske, čiji predstavnici sudjeluju na CARNET-ovoj konferenciji za korisnike CUC 2019
 • Školu na natjecanje može prijaviti isključivo zaposlenik škole, koji svoj status dokazuje navođenjem službene e-mail adrese škole. Nakon prijave putem online obrasca na navedenu službenu e-mail adresu škole stići će potvrda prijave na natjecanje. Škola ima pravo otkazati prijavu u slučaju da je prijavu napravila osoba koja nije zaposlenik škole. Ne priznaju se prijave na natjecanje od osoba koje navode samo svoje osobne e-mail adrese
 • Osobni podaci prijavljenih neće biti javno objavljeni i koristit će se isključivo za potrebe organizacije natjecanja
 • Prijava koja nema ispunjena sva polja se smatra nepotpunom i ne prihvaća se
 • Svaka škola se na natjecanje može prijaviti jedanput (1)
 • Sadržaj i izgled digitalnoga plakata moraju biti autorski rad
 • Tekst ili zvučni zapis video materijala moraju biti na hrvatskom standardnom jeziku i poštovati autorska prava
 • Ako prijavitelj planira integrirati video materijal u digitalni plakat, video materijal treba ukupno trajati minimalno trideset (30) sekundi, a maksimalno dvije (2) minute.
 • Ako se u video materijalu pojavljuju djeca ili maloljetnici, prijavitelj mora priložiti pisane suglasnosti roditelja.

Video materijali integrirani u digitalni plakat ne smiju sadržavati:

 • sadržaj namijenjen upotrebi u komercijalne svrhe
 • tekstove, slike ili druge medije diskriminatornog ili uvredljivog sadržaja na rasnoj, religijskoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi
 • tekstove, slike ili druge medije neprikladnog jezika i sadržaja
 • video materijal integriran u digitalni plakat ne smije promovirati niti prikazivati nasilje

Ako video materijal integriran u digitalni plakat ne ispunjava zadane kriterije, organizator zadržava pravo izuzeti ga iz daljnjeg natjecanja bez posebnog obrazloženja. Organizator će nastojati riješiti sve problematične situacije u skladu s ciljevima organizacije natjecanja.

Ako bude manje od tri važeće prijave organizator zadržava pravo otkazati natjecanje.

Napomena: CARNET nije odgovoran za sadržaj dostavljenih digitalnih plakata kao niti za naknadne promjene, preinake, modifikacije ili brisanje digitalnih plakata. Nadalje, CARNET nije odgovoran za prijavljene video materijale za koje prijavitelj ne posjeduje autorsko pravo, kao niti za video sadržaje za koje prijavitelji nemaju regulirana autorska prava. Svi prijavljeni materijali bit će objavljeni na CARNET-ovim mrežnim stranicama, mrežnim stranicama CARNET-ove konferencije za korisnike CUC, CARNET-ovim profilima na društvenim mrežama, itd. Prijavom na natjecanje prijavitelj je suglasan s objavom materijala te ujedno CARNET-u daje dozvolu za korištenje materijala u promotivne, obrazovne i druge svrhe. Svi prijavljeni moraju osigurati privole sukladno propisima kojima se uređuje obrada osobnih podataka.

Nagrade ne mogu biti dodijeljene digitalnim plakatima koje su prijavili ili izradili članovi Ocjenjivačkog suda natjecanja, članovi Organizacijskog i Programskog odbora CUC-a 2019, zaposlenici i suradnici Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET, zaposlenici na rukovodećim pozicijama ili osobe koje su suvlasnici kompanija koje sponzoriraju CUC 2019 te članovi uže obitelji bilo koje od prethodno navedenih grupa.

Ako se na natjecanje prijavi autor iz iste ustanove ili društva kao i neki od članova Ocjenjivačkog suda, taj digitalni plakat neće evaluirati taj član Ocjenjivačkog suda, no može se prijaviti na natjecanje i konkurirati za nagradu.