prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Protjecanje fluida

Učenici trećeg razreda Gimnazije A. G. Matoša u Đakovu istražili su jednostavnim priborom protjecanje fluida.

Cilj istraživačke nastave je razvijanje kreativnosti u različitim područjima učenja.

U članku je predstavljen istraživački rad koji potiče razvoj kreativnosti i suradničkog učenja. Rad obuhvaća sadržaje vezane uz koncepte fluida, tlaka, vanjskog tlaka, hidrostatičkog tlaka, atmosferskog tlaka, jednadžbe kontinuiteta i Bernoullijeva jednadžbe.

Fizika obuhvaća iznimno širok skup spoznaja o prirodi i njezinim zakonitostima koje opisuje koristeći se različitim mjerljivim fizičkim veličinama i njihovim međuovisnostima. Fizika ujedinjuje skup dinamičkih znanja koja se razvijaju pomicanjem granica spoznaje kroz međuigru teorijskih pretpostavki i eksperimentalnih istraživanja. Uz ostale prirodoslovne predmete usmjerena je na razvoj modernog i znanstvenog pogleda na svijet, ali istodobno i na izgradnju održivog stava prema okolišu. Fizika kod učenika razvija kritičko i sustavno razmišljanje istražujući različite probleme i pitanja iz širokog spektra polja i područja života [1].

U uvodnom dijelu dvosata, nastavnik dijeli učenike u manje skupine, upoznaje ih kako će jednostavnim nastavnim pomagalo istražiti protjecanje fluida i ponavlja s njima sadržaje vezane uz koncepte fluida, tlaka, vanjskog tlaka, hidrostatičkog tlaka, atmosferskog tlaka, jednadžbe kontinuiteta i Bernoullijeva jednadžbe. Nadalje, dijeli učenicima radne listiće koji će ih voditi kroz istraživanje. Učenici rješavaju ulaznu karticu (primjenjuju prethodno usvojene odgojno-obrazovne ishode), proučavaju kratak teorijski dio i pribor kojim će izraditi nastavno pomagalo.

U središnjem dijelu dvosata, učenici izrađuju nastavno pomagalo i prate zadatke istraživanja. U prvom koraku istražuju koliki je volumni protok tekućine kroz bocu Coca-Cole. Pomoću skalpela odrežu dno boce, ravnalom izmjere promjer šireg (d1) i užeg (d2) dijela boce, postave dno boce na veću visinu od grla boce ( ispod grla boce postavljaju posudu), izmjere visinu h1 (od grla boce) i h2 (od dna boce) i podatke unesu u pripremljenu tablicu na radnom listiću. Zatim ulijevaju tekućinu u bocu i izmjere vrijeme koje je potrebno da sva tekućina dođe u posudu ispod grla boce. Naprave tri mjerenja i izračunaju protok fluida.

U drugom koraku određuju brzinu strujanja tekućine u širem dijelu boce (dno boce). Koristeći podatke iz tablice 1 za volumen i vrijeme, određuju brzinu strujanja u širem dijelu boce. Podatke unose u tablicu 2.
U trećem koraku određuju razliku statičkih tlakova u širem i užem dijelu boce i podatke unose u tablicu 3.

U završnom dijelu dvosata, u četvrtom koraku, učenici rješavaju izlaznu karticu i list za procjenu (samovrednovanje). Nastavnik će proći s učenicima kroz sve korake istraživačkog rada, a učenici će iznijeti poteškoće s kojima su se susreli prilikom istraživanja.

Literatura
1. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_10_210.html ( 11. 11. 2023).
2. Labor, J. (2014). Fizika 1, zbirka zadataka za prvi razred gimnazije. Alfa, Zagreb.

Priloženi dokumenti