prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Regionalna radionica za sudionike pilot istraživanja sa Sveučilišta u Splitu i Zadru

Dana, 8. ožujka 2024. godine, u prostorijama Regionalnog obrazovnog centra u Splitu, održava se četvrta u nizu regionalnih radionica za sudionike pilot istraživanja u sklopu projekta e-Sveučilišta.

Radionica je organizirana za nastavnike, djelatnike knjižnica i stručnjake za tehničku podršku sa Sveučilišta u Zadru te s Ekonomskog, Filozofskog i Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Spomenute visokoškolske ustanove uključene su u pilot istraživanje u projektu e-Sveučilišta, kojemu je osnovni cilj digitalna preobrazba visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Cilj projekta ostvaruje se kroz unapređenje digitalne infrastrukture i osnaživanje digitalnih kompetencija upravljačkog, nastavnog, knjižničnog i tehničkog osoblja visokoškolskih ustanova. Nositelj projekta, glavna partnerska organizacija i korisnik projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, a provodi ga u partnerstvu i suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom – Srcem, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje – AZVO-om i Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu. Svrha pilot istraživanja je analiza potreba visokoškolskih ustanova u području primjene digitalnih tehnologija, uspostava zajednice učenja, dijeljenje primjera dobre prakse i izrada preporuka za svrhovitu praktičnu primjenu digitalnih tehnologija u visokoškolskom obrazovanju te izrada preporuka za opremanje visokoškolskih ustanova nastavnom opremom.

Cilj radionice je pripremiti sudionike za proces primjene multimedijske opreme kojom će njihove ustanove biti opremljene u svrhu unapređenja i osuvremenjivanja nastavnog procesa. Radionica obuhvaća dvije aktivnosti, prilagodbu akcijskih planova za primjenu multimedijske opreme u kolegijima koje predaju nastavnici uključeni u istraživanje te preobrazbu učioničke nastave za kombinirano i online okruženje. Prilagodbu akcijskih planova za primjenu multimedijske opreme vode izv. prof. dr. sc. Predrag Pale s Fakulteta elektrotehnike i računarstva i doc. dr. sc. Klara Bilić Meštrić iz CARNET-a, dok drugu aktivnost, preobrazbe učioničke nastave za kombinirano i online okruženje vodi Jasminka Maravić iz CARNET-a.

Radionica obuhvaća dvije teme, u prvoj temi, fokus je na prilagodbi akcijskih planova te će se sudionici kroz grupni rad baviti pitanjima važnosti, prednostima i izazovima korištenja digitalnih tehnologija i njihovog značaja za osoblje visokoškolskih ustanova kako bi konkretizirali i prilagodili ciljeve i aktivnosti s obzirom na opremu i edukacije koje će proći tijekom provedbe pilot istraživanja. U drugom dijelu radionice, sudionici će izrađivati plan e-aktivnosti za provedbu nastave u online i kombiniranim obliku, nakon što im se u uvodu daju osnove o e-učenju, modelima, strategijama i metodama učenja i poučavanja pri definiranju nastavnog okvira.

Cilj suradničkog rada na radionici je potaknuti aktivnu suradnju i razmjenu iskustava među sudionicima različitih profila i s različitih ustanova, čime se nastoji doprinijeti jačanju njihove uloge u unapređenju nastavnih procesa na visokoškolskoj razini.