prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

SHE prioriteti vukovarske gimnazije: poboljšanje mentalnog zdravlja i prevencija vršnjačkog nasilja

Gimnazija Vukovar, kao aktivni sudionik projekta Škola za zdravlje u Europi (Schools for Health in Europe – SHE), prepoznavši važnost ovog cilja, svoje je napore usmjerila na unaprjeđenje i zaštitu zdravlja učenika, nastavnika, djelatnika i roditelja.

Promicanje zdravlja u školama važno je za dobrobit cjelokupne školske zajednice. U raznolikim aktivnostima, škola nastoji osigurati okruženje koje potiče zdravlje i podržava dobrobit svih članova zajednice. Imenovana radna skupina za ovu školsku godinu, u sklopu projekta je identificirala potrebe i postavila dva prioriteta: poboljšanje mentalnog zdravlja učenika i djelatnika te prevencija i suzbijanje vršnjačkog nasilja. Definiranjem općih i specifičnih ciljeva, osiguran je sveobuhvatan pristup koji uključuje podršku i resurse potrebne za ostvarenje zadanih prioriteta.

Razvoj politike škole usmjerene na promicanje mentalnog zdravlja postavlja temelje za sustavnu podršku dobrobiti učenika i djelatnika. Osnaživanje svih članova školske zajednice u preuzimanju aktivne uloge u brizi za vlastito mentalno zdravlje ističe važnost edukacije i pružanja resursa za samopomoć. Stvaranje podržavajućeg okruženja za otvorenu raspravu o mentalnom zdravlju nužno je za smanjenje stigme i osiguranje podrške onima kojima je potrebna. Prilagodba školskog okruženja kako bi se potaknulo mentalno zdravlje naglašava implementaciju strategija usmjerenih na smanjenje stresa i promicanje dobrobiti. Osiguravanje pristupa resursima za mentalno zdravlje kroz savjetovanje i podršku, organizacija radionica i edukacija o mentalnom zdravlju za učenike, roditelje i djelatnike, razvoj strategija samozaštite i samopomoći te izgradnja partnerskih odnosa s lokalnim zdravstvenim ustanovama čine temelj integriranog pristupa skrbi za mentalno zdravlje. Ovaj sveobuhvatan pristup osigurava kontinuiranu podršku i resurse potrebne za održavanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja u školskoj zajednici.

U cilju stvaranja sigurnog i poticajnog okruženja za učenike i djelatnike, radna je skupina definirala opće i specifične ciljeve za drugi prioritet, suzbijanje i prevenciju vršnjačkog nasilja. Opći ciljevi uključuju razvoj sveobuhvatne politike koja će biti implementirana do kraja ove školske godine kao i stvaranje društvenog ozračja u kojem se otvoreno može raspravljati o vršnjačkom nasilju i prijavljivati ga. Specifični ciljevi uključuju uvođenje sustava za prepoznavanje i dokumentiranje slučajeva vršnjačkog nasilja kao i osposobljavanje nastavnika i drugih djelatnika za prepoznavanje i suzbijanje nasilja putem odgovarajućih tečajeva i edukacija. Poučavanje učenika o vršnjačkom nasilju i poučavanje o tome kako prepoznati, prijaviti i reagirati na nasilje, sastavni je dio planiranih predavanja i radionica i neophodno je za postizanje ciljeva.

Tijekom ove školske godine, provedene su brojne aktivnosti usmjerene na unapređenje mentalnog zdravlja učenika, roditelja i djelatnika, kao i na prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja. Aktivnosti uključuju predavanja, radionice, javne tribine te istraživačke projekte. Svaka od ovih aktivnosti doprinosi stvaranju poticajnog ozračja za otvorenu raspravu o mentalnom zdravlju te pruža korisne alate i resurse za suočavanje s izazovima i teškoćama koje se mogu pojaviti u školskom okruženju. Važan dio aktivnosti je suradnja s lokalnom zajednicom. Škola aktivno radi s lokalnim zdravstvenim ustanovama, udrugama i institucijama kako bi osigurala podršku i dodatne resurse za provedbu programa usmjerenih na mentalno zdravlje i prevenciju vršnjačkog nasilja. Partnerske suradnje doprinose bogatstvu ponuđenih usluga i omogućuju pristup stručnim znanjima i iskustvima izvan školskog okruženja.

U projektnim aktivnostima koje se usmjerene na promicanje mentalnog zdravlja, prevenciju vršnjačkog nasilja te izgradnju podržavajućeg i inkluzivnog ozračja, gimnazija nastoji potaknuti pozitivne promjene u školskoj zajednici i osigurati resurse za podršku učenicima, djelatnicima i roditeljima kako bi ostvarili puni potencijal u zdravom i sigurnom okruženju.