prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Sudjelovanje na konferenciji „Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju“

U sklopu sekcije Obrazovanje, nastavnice vukovarske gimnazije Sanja Matičić i Sanja Pavlović Šijanović, održale su izlaganje pod nazivom „Empatija, druga riječ za inkluziju“ i predstavile aktivnosti i rezultate aktivnosti kojima se ističe ključna uloga empatije u ostvarivanju istinske inkluzije te prijedloge kako umjetnost, kultura, sport i slobodno vrijeme mogu poslužiti kao sredstvo za promicanje inkluzije i pružanje podrške djeci s teškoćama.

3. Međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija pod nazivom “Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju”, održana je uoči Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 1. i 2. prosinca 2023. u Osijeku. Iako prva ove vrste u Republici Hrvatskoj, okupila je 181 sudionika iz 13 zemalja s ciljem poticanja akademske zajednice i društva na razmišljanje o sudjelovanju osoba s invaliditetom u različitim sferama života. Tematska su predavanja bila usmjerena na poticanje prisutnosti osoba s invaliditetom u svim aspektima društva, naglašavajući njihovu važnost i doprinos, na promicanje jednakih prava pristupa, osiguravajući da svi imaju jednaku mogućnost sudjelovanja u kulturnim, umjetničkim, sportskim i slobodnim aktivnostima i događanjima kako bi se ostvarila puna integracija, pri čemu je naglasak stavljen na važnost pristupa umjetnosti, kulturi, sportu i slobodnom vremenu kao sredstvu za oplemenjivanje života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Sva tematska predavanja dijelila su zajedničku viziju i misiju, težeći stvaranju inkluzivnog društva koje aktivno podržava i uvažava raznolikost i osigurava prilike za ostvarivanje punog potencijala svakog pojedinca.

Na početku konferencije održana su plenarna predavanja. Prof. dr. sc. Rachel Schiff sa Sveučilišta Bar-Ilan u Izraelu govorila je o upravljanju sobom u svijetu neizvjesnosti koji se brzo mijenja i doprinosu računalnih igara razvoju vještina izvršnih funkcija dok je prof. dr. sc. Kristina Urbanc s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održala predavanje o izazovima (ne)razumijevanja suvremenih paradigmi pomaganja u pristupanju osobama s invaliditetom. Dekanica osječke Akademije za umjetnost i kulturu, prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić približila je temu slobodno vrijeme: dokolica ili besposlica, a doc. dr. sc Vedrana Marković s Muzičke akademije Cetinje, Univerziteta Crne Gore predstavila je višestruku studiju slučajeva o utjecaju glazbenog obrazovanja na aktivnosti u slobodnom vremenu osoba s oštećenjem vida.Nastavnice vukovarske gimnazije na konferenciji Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju

Radni dio konferencije obuhvatio je niz radionica i izlaganja putem kojih su razmijenjena iskustva, istraživanja i spoznaje koje potiču ravnopravan pristup i uključivanje svih u kulturni i sportski život. Sudionicima, među kojima su i brojni odgojitelji, učitelji i nastavnici, sadržaji izlaganja i radionica omogućili su stručno usavršavanje a novostečena znanja i iskustva zasigurno će utjecati i na oplemenjivanje i unaprjeđenje nastavne prakse ali i cjelokupnog odnosa društva prema osobama s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju.

Konferenciju je obogatila i tematska izložba Tišina na sedmercu Hrvatskog športskog muzeja, realizirana u suradnji s Hrvatskim sportskim savezom gluhih. U sklopu sekcije Obrazovanje, nastavnice vukovarske gimnazije Sanja Matičić i Sanja Pavlović Šijanović, održale su izlaganje pod nazivom „Empatija, druga riječ za inkluziju“ i predstavile aktivnosti i rezultate aktivnosti kojima se ističe ključna uloga empatije u ostvarivanju istinske inkluzije te prijedloge kako umjetnost, kultura, sport i slobodno vrijeme mogu poslužiti kao sredstvo za promicanje inkluzije i pružanje podrške djeci s teškoćama. Novonastale aktivnosti izravno se nadovezuju na eTwinning projekt nastao kroz suradnju učenika Gimnazije Vukovar i Tehničke škole Karlovac. Projekt „Pristupačnost digitalne tehnologije osobama s posebnim potrebama“, autorica Sande Šutalo i Sanje Pavlović Šijanović, realiziran je 2021. godine i kao takav integriran je u školski kurikulum čime je postao polazišnom točkom za brojne aktivnosti koji se provode u svakoj novoj školskoj godini s novim generacijama. Razumijevanje potreba djece s teškoćama temelj je za stvaranje inkluzivnog okruženja u školama i zajednicama a edukacijom učenika o potrebama djece s teškoćama u razvoju, potiče se razvoj empatije kod mladih. Izlaganje se povezuje s temama konferencije budući naglašava važnost empatije kao ključnog čimbenika u ostvarivanju inkluzije pri čemu umjetnost, kultura, sport, slobodno vrijeme te snaga znanosti i tehnologije imaju ključnu ulogu u izgradnji pozitivnih društvenih promjena.

Konferenciju je organizirala Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku a uz glavnog organizatora, partneri u ostvarivanju ovog događanja su Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kineziološki fakultet u Osijeku, Muzička akademija Univerziteta Crne Gore i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Konferenciju su podržale Agencija za odgoj i obrazovanje te Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. I ova suradnja obrazovnih i umjetničkih institucija ukazuje na zajedničko nastojanje s ciljem poticanja dijaloga o ulozi osoba s invaliditetom u različitim sektorima društva kako bi se postigao zajednički cilj inkluzivnosti.