prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Učimo od kreativnih roditelja

U Osnovnoj školi Ante Curać – Pinjac smatraju kako je suradnja roditelja i škole vrlo važna za cjelokupni odgojno obrazovni proces. Suradnju žele poticati i razvijati na način da posjete roditelje koji svojom kreativnošću pripreme izvanučionični oblik nastave, koji je u skladu sa planom i programom. Dogovor učitelja i roditelja rezultat su uspjeha i zadovoljstva učenika. Jedan od takvih oblika suradnje ostvaren je ovaj tjedan a učenici su bili oduševljeni i potakli ostale roditelje da im se pridruže.

Jedan od iznimno važnih čimbenika u odgoju i obrazovanju učenika u školi jest suradnja s njihovim roditeljima. Stoga im je iznimno važno da ta suradnja bude ostvarena na pozitivan način koji će biti poticajan za učenika te dodatna motivacija za učenje i sudjelovanje u svim predviđenim odgojno-obrazovnim aktivnostima. Jedan od takvih oblika suradnje ostvarili su posjetom mami Mariji Šegedin.

Djeca su se radovala posjetu, a mama Marija im je pripremila niz edukativnih aktivnosti. Pri samom dolasku učenici su dobili slagalice koje sa geometrijskim likovima od kojih su trebali složiti cjelinu. Nakon slaganja slijedila je radionica izrade ribica od oblutaka. Učenici su najprije složili ribice na kamenu površinu a zatim su ih oslikavali akrilnim bojama. Dobili su prekrasan suvenir kojim će ukrasiti zidove učionice.

Nakon radionice slijedila je zdrava marenda od domaćeg voća i povrća. Učenici su upoznali dobrobit zdrave prehrane, a to im je ujedno i zadatak cjelogodišnjeg eTwinning projekta “Zdrava hrana svakog dana”. Pričali su o vitaminima, mineralima, htanjivim tvarima te utjecaju zdrave domaće hrane na cjelokupno zdravlje čovjeka. Pričali su i o pesticidima i tretiranoj hrani koje u našim trgovinama ima sve više te obećali da će potaknuti svoje roditelje na uzgoj domaćeg povrća. Zaključili su kako svi za to imaju izvrsne uvjete.

Korama od krastavaca su hranili kornjače te doznali kako su kornjače korisne u vrtovima. Mama Marija im je pripremila igru pod nazivom Potraga za ljekovitim biljem kojeg u svojoj okućnici ima u izobilju. Svaki učenik je dobio ime biljke i kao dokaz je morao donijeti listić navedene biljke. Kao nagradu je dobio narukvicu. Svi su učenici bili jako uspješni u potrazi te su ujedno saznali blagodati pojedine biljke. Posljednja radionica je bila sadnja biljaka u kamenje sa rupom. Svaki je učenik dobio svoj „sukulenat“ koji je posadio u kamen.

Kamen su ponijeli kući kao uspomenu. Učenici su ovakvim načinom rada bili jako zadovoljni. Učenica Ivana, čija je mama bila organizatorica terenske nastave bila je jako dobar domaćin. Pomagala je ostalima u izvršavanju zadataka. Suradnja s roditeljima, u njihovoj je školi važan čimbenik uspješnoga odgojno-obrazovnog rada. Smatraju kako bi učitelj trebao biti pripremljen za svaki oblik suradnje i otvoren za komunikaciju s roditeljima a sve u svrhu poboljšanja odgojno obrazovnog rada u školi. Svjesni su da svaki roditelj najbolje poznaje svoje dijete i treba biti uključen u njegov odgoj i obrazovanje putem ovakvih oblika učenja. Kreativni roditelji, kao što je njihova mama Marija mogu biti neiscrpan izvor ideja za rad.