prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Upišite novi tečaj o primjeni digitalnih alata u suvremenoj nastavi

Naučite praktično primjenjivati digitalne alate kako biste postigli ishode učenja prema različitim suvremenim pedagoškim metodama u novom tečaju „Svrhovita primjena digitalnih alata u suvremenoj nastavi – tečaj s praktičnom primjenom“.

Tečaj je namijenjen odgojno-obrazovnim djelatnicima škola, a organizira ga CARNET u sklopu programa obrazovanja projekta e-Škole II. faza.

U tečaju ćete imati priliku osmisliti praktičnu primjenu digitalnih alata i multimedijskih sadržaja u sklopu različitih suvremenih pedagoških pristupa. Uz pomoć stručnih mentora, a kroz rad u manjim grupama moći ćete odabrati pedagoški pristup koji vam je najzanimljiviji te korištenje digitalnih alata prilagoditi upravo vašim potrebama. Mentorirane grupe u kojima možete sudjelovati usko su vezane uz pedagoški pristup kojeg ste odabrali, a uključuju grupe za istraživačku, problemsku i projektnu nastavu te one za igrifikaciju, suradničko učenje i obrnutu učionicu s učenikom u središtu procesa poučavanja.

Pogledajte više u videomamcu.

Teme koje se obrađuju u tečaju su:

  • primjena digitalnih alata i multimedijskih sadržaja u suvremenim pedagoškim pristupima, uz analizu primjera dobre prakse
  • zadatak kreiranja multimedijskih digitalnih sadržaja za odabrani suvremeni pristup nastavi, u suradnji s mentorima i suradnički rad s kolegama.

Ishodi učenja ovog tečaja su na naprednoj razini digitalnih kompetencija, a za uspješno savladavanje gradiva i zadataka potrebna su vam predznanja. Za detaljnije informacije i upis u tečaj kliknite na ovu poveznicu. Spremni? Krenimo s učenjem!