prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Usvajanje i razvijanje vještine informacijske pismenosti

Informacijska pismenost je vještina koja se može implementirati u svaki nastavni predmet. Njome se podržava učinkovit pristup informacijama, a učenici pritom razvijaju kritičko mišljenje i promišljanje, kako riješiti problem, donošenje odluka i istraživanje različitih mogućnosti.

Nastavnici informacijsku pismenost mogu poučavati uz pomoć tehnologije ili bez nje. Učenicima je potrebno odrediti smjernice kojima razvijaju kompetencije važne za informacijsku pismenost. U svakom predmetu nastavnici mogu poučiti učenike kako razvijati strategiju za pretraživanje informacija putem interneta ili nekih drugih izvora pri čemu moraju obratiti posebnu pozornost na provjeravanje ponuđenih kriterija za odabir informacija. Potrebno je naučiti kako se vrednuju i odabiru informacije i razlikuju njihovi izvori i zašto se određene informacije mogu koristiti, a neke ne. Učenici su prilikom pretraživanja informacija skloni oslanjati se na Wikipediju kao jedini izvor, međutim, važno im je ukazati i na druge relevantne mrežne stranice, stručne knjige i časopise.

Poučavanjem informacijske pismenosti, nastavnici od učenikove najranije dobi usmjeravaju njegovu pozornost na posebnu važnost i odgovornost poštivanja autorskih prava. Učenici do kraja svojeg školovanja trebaju imati usvojenu vještinu prepoznavanja oznaka za vrste autorstva i dozvola za korištenje i kako zaštititi svoj vlastiti rad.

Ako vaše učionice nemaju informatičku opremu, dozvolite učenicima da koriste svoje pametne mobitele. Ako postoje učenici koji iz određenih razloga nemaju pametne telefone, podijelite ih u grupe kako se ne bi osjećali izolirano, neprihvaćeno ili obilježeno.

Kod usvajanja vještine informacijske pismenosti učenike je također potrebno naučiti kako pravilno organizirati, spremiti i upotrijebiti informaciju koju su prikupili u svrhu zadaće, zadatka ili projektnog rada u koji su uključeni.

Učenici na kraju mogu prezentirati zadatak pred cijelim razredom i objasniti postupak kako su prikupljali informacije, kojim su se izvorima služili i zašto, a svoje argumente potkrijepiti relevantnim dokazima. Drugi učenici mogu omogućiti refleksiju na način na koji su informacije prikupljene, slažu li se s napravljenim i dati svoje kritičko mišljenje te predložiti eventualne izmjene i promjene u samom procesu. Na samom kraju nastavnik može formativno vrednovati zadatak, dajući objektivno mišljenje o tome koji koraci su ispunjeni, a koji možda nisu prilikom prikupljanja informacija, je li učenik poštivao autorska prava, je li zloupotrijebio informacije koje je prikupio i odgovara li sadržaj informacija zadanom zadatku. Formativnim vrednovanjem nastavnik daje povratnu informaciju učeniku na kojim je dijelovima potrebno dodatno raditi ne bi li se vještina informacijske pismenosti što učinkovitije usvojila.

Upravo je razvijanje vještine informacijske pismenosti jedan od vrlo važnih faktora daljnjeg obrazovanja i kompetencija važnih za život u 21. stoljeću, bez obzira hoće li se učenik odlučiti na daljnje školovanje na fakultetu ili nakon završene srednje škole započinje potragu za svojim prvim poslom.

Izvor:

  1. www.ats2020.eu
  2. www.azoo.hr
  3. http://ats2020.eu/transversal-skills