prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

e-Škole digitalni sadržaji predstavljeni budućim nastavnicima

CARNET je u suradnji s profesorima metodike, didaktike i drugih kolegija održao niz radionica i prezentacija o digitalnim sadržajima razvijenima u sklopu programa e-Škole.

Gotovo 400 studenata završnih godina nastavničkih usmjerenja iz cijele Hrvatske imalo je priliku saznati više o e-Škole digitalnim obrazovnim sadržajima i scenarijima poučavanja te njihovim funkcionalnostima kako bi ih u skoroj budućnosti i sami mogli primjenjivati u svom nastavnom satu i radu s učenicima.

Budućim nastavnicima i nastavnicama predstavljeni su e-Škole DOS-ovi, koji se mogu koristiti kao digitalni asistenti u savladavanju nastavnog gradiva za učenike viših razreda osnovne škole i opće gimnazije. DOS-ovi su prvenstveno namijenjeni učenicima za samostalno učenje i samoprovjeru znanja kod kuće, no mogu se koristiti i uz podršku učitelja ili nastavnika na nastavnom satu. Jedna od značajki DOS-ova je što se mogu koristiti u punom opsegu, za cijeli predmet i razred, ali i u manjim samostalnim dijelovima – modulima, što ostavlja slobodu učenicima i nastavnicima da ga koriste na različite maštovite načine omogućujući im da odaberu dio sadržaja koji prati gradivo ili im je pak najzanimljiviji.

Na radionicama se govorilo i o e-Škole scenarijima poučavanja koji štede vrijeme potrebno za pripremu nastavnog sata te nude inovativne i maštovite ideje za provedbu nastavnih aktivnosti suvremenim pedagoškim metodama.  Osnovni je cilj scenarija poučavanja staviti učenika u središte nastavnoga procesa i potaknuti ga na aktivno sudjelovanje, kritičko razmišljanje, rješavanje problema te povezivanje nastavnog gradiva s prethodno stečenim znanjima ili doživljajima.

Dosad je održano ukupno devet radionica, dvije prezentacije te jedna prezentacija s primjerom dobre prakse, a tijekom lipnja održat će se još njih pet. S obzirom na dosadašnju uspješnu suradnju CARNET-a i fakulteta s nastavničkim usmjerenjima i u sljedećoj akademskoj godini nastavit će se s edukacijom studenata.