prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Istraživanje na školskoj razini

U Gimnaziji A. G. Matoša Đakovo i Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Osijeku, profesorice fizike provele su anketu među maturantima prirodoslovno-matematičke i opće gimnazije.

Cilj provođenja ankete bio je ispitati kvalitetu učeničkog rada prilikom pripremanja ispita iz fizike za državnu maturu. Zanimalo ih je odabiru li učenici fiziku kao izborni predmet na državnoj maturi zato što žele, zato što im je to uvjet za upis željenog fakulteta, zato što ih zanima STEM područje, zato što žele provjeriti svoje znanje koje su stekli kroz srednjoškolsko obrazovanje ili samo zbog toga što je netko njima blizak prijavio fiziku kao izborni predmet.
Učenici su ispunjavali anonimnu anketu od petnaest pitanja u Google Formsu. Anketi je pristupilo 96 učenika maturalnih razreda.

Poveznica na anketni upitnik:

 • 44 % učenika prijavilo je tri i više izbornih predmeta na državnoj maturi, a 10 % učenika nije prijavilo niti jedan izborni predmet na državnoj maturi.
 • 36 % učenika priprema se za izborne predmete na državnoj maturi u redovnoj nastavi i u samostalom radu, a 16% se ne priprema za izborne predmete.
 • 91 % učenika odabire fiziku kao izborni predmet na državnoj maturi jer im treba za fakultet, a 2 % učenika odabire fiziku zato što ju razumije.
 • 48 % učenika nije odabralo fiziku kao izborni predmet na državnoj maturi, dok je 52 % učenika odabralo fiziku kao izborni predmet.
 • 45 % učenika ništa ne može potaknuti da odaberu fiziku kao izborni predmet na državnoj maturi, dok 3% učenika želi provjeriti svoje znanje koje su stekli kroz srednjoškolsko obrazovanje.
 • 48 % učenika je odabralo fiziku kao izborni predmet na državnoj maturi, a 4 % učenika smatra da nema dovoljno znanja za polaganje fizike kao izbornog predmeta na državnoj maturi.
 • 58 % učenika smatra da je redovna nastava dovoljna za pripremu ispita iz fizike ako redovito sudjeluju na nastavi i izvršavaju svoje obveze, a 7 % učenika iz opravdanih/neopravdanih razloga nije bilo satima fizike i zbog toga nisu prijavili fiziku.
 • 80 % učenika smatra da je potrebno organizirati u školi dodatne pripreme za ispit državne mature iz fizike, dok 20 % učenika smatra da nisu potrebne dodatne pripreme.
 • 67 % učenika se slaže da bi se kroz izbornu (fakultativnu ili dodatnu) nastavu u školi mogao/la dodatno pripremiti za ispit državne mature iz fizike u konceptualnom razumijevanju i primjeni na rješavanje zadataka i 6 % učenika se slaže da bi im to pomoglo u konceptualnom razumijevanju.
 • 35 % učenika smatra da zadatci zatvorenog tipa ispita iz fizike na državnoj maturi nisu teški jer takve zadatke rješavaju na satu fizike i 15 % učenika smatra da su zadatci zatvorenog tipa teški jer ih ne razumiju.
 • 29 % učenika smatra da zadatci otvorenog tipa ispita iz fizike na državnoj maturi nisu teški jer su u skladu s odgojno-obrazovnim ishodima i 19 % učenika smatra da su zadatci otvorenog tipa teški jer ih ne razumiju.
 • 49 % učenika smatra da svi učenici iz gimnazije mogu pristupiti ispitu iz fizike na državnoj maturi i 22 % učenika smatra da ne mogu svi učenici iz gimnazije mogu pristupiti ispitu iz fizike.
 • 59 % učenika smatra da ispitu iz fizike mogu pristupiti i učenici drugih srednjih škola ali uz dodatne pripreme i 1 % učenika smatra da ispitu iz fizike ne mogu pristupiti učenici drugih srednjih škola.
 • 67 % učenika procijenilo bi svoje znanje iz fizike kao poznavanje, a 33 % učenika procijenilo bi svoje znanje iz fizike kao razumijevanje.
 • 39 učenika ocijenilo bi svoj uloženi trud u redovnoj nastavi fizike s dobar (3) i 3 učenika ocijenila bi svoj uloženi trud u redovnoj nastavi fizike s nedovoljan (1).

Rezultati ankete pružili su jasnu sliku na koji se način učenici pripremaju za ispit iz fizike na državnoj maturi. Najviše učenika odabire fiziku kao izborni predmet na državnoj maturi jer im treba za fakultet, a samo mali broj zato što ju razumije. Gotovo polovica ispitanika smatra da svi učenici iz gimnazije mogu pristupiti ispitu iz fizike na državnoj maturi, ali da bi bilo dobro organizirati u školi dodatne pripreme. Profesorice je najviše zabrinulo što je 67 % učenika procijenilo svoje znanje iz fizike kao poznavanje, a 33 % učenika kao razumijevanje, ali odgovorom na zadnje pitanje anketnog upitnika učenici su im otkrili zašto je to tako. 39 ispitanika ocijenilo bi svoj uloženi trud u redovnoj nastavi fizike ocjenom dobar (3), 3 ispitanika ocijenila bi svoj uloženi trud ocjenom nedovoljan (1), a samo 9 ispitanika od 96, ocijenio bi svoj uloženi trud ocjenom odličan (5). Profesorice će pokušati u dogovoru s ravnateljima škola organizirati dodatne pripreme i na taj način potaknuti učenike da ulože puno više truda jer će na taj način postići i bolji uspjeh.