prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Strategije čitanja – doprinos poučavanju i usavršavanju

Brošura Strategije čitanja pripremile su školske knjižničarke Zorka Renić, Ana Sudarević i Gordana Šutej u suradnji s ilustratoricom Irenom Jukić Pranjić. Objavljena je u srpnju 2023. godine uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Brošura je oblikovana kao svojevrsni kolaž materijala kojima je cilj poučavanje strategija čitanja učenika osnovne i srednje škole. Namijenjen je knjižničarima i ostalim stručnim suradnicima u školi, učiteljima i nastavnicima.

Brošuru „Strategije čitanja“ pripremile su školske knjižničarke Zorka Renić, Ana Sudarević i Gordana Šutej u suradnji s ilustratoricom Irenom Jukić Pranjić. Objavljena je u srpnju 2023. godine uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Brošura je oblikovana kao svojevrsni kolaž materijala kojima je cilj poučavanje strategija čitanja učenika osnovne i srednje škole. Namijenjen je knjižničarima i ostalim stručnim suradnicima u školi, učiteljima i nastavnicima.

Poticaj za izradu ove brošure bilo je pilot-ispitivanje „Čitam da pročitam“ provedeno 2021. godine u dvije osnovne škole (Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“, Duga Resa i Osnovna škola Dubovac, Karlovac) i jednoj srednjoj školi (Medicinska škola Bjelovar) koje je pokazalo da tek trećina ispitanika koristi strategije čitanja, bez obzira na uzrast, odnosno da je strategije čitanja nužno intenzivnije razvijati, poučavati te promicati važnost njihovog korištenja. A to je moguće ostvariti samo anganžmanom svih dionika odgojno-obrazovnog procesa što će omogućiti da se strategije čitanja poučavaju i uvježbavaju u osnovnoj i srednjoj školi u svim nastavnim predmetima jer se tako ostvaruju ishodi različitih predmetnih kurikuluma te očekivanja međupredmetne teme Učiti kako učiti (Ministarstvo znanosti i obrazovanja 2019).

S druge strane, autorice su svjesne da će nekim učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima, kojima ovo područje nije bilo dio formalnog obrazovanja, biti potrebno dodatno usavršavanje, stoga ova brošura sadrži i teorijski okvir i praktične primjere za poučavanje strategijama čitanja.

Uvodni tekst ukratko definira strategije čitanja te donosi njihovu podjelu prema relevantnim kriterijima. Slijede praktični primjeri poput scenarija poučavanja i primjera aktivnosti za učenike. Završni je dio brošure preporuka, tj. prijedlog kako uključiti cijelu školu u poučavanje strategija čitanja. Osim toga, brošura sadrži popratne materijale – kartice, provjerna lista, animacije – koji se mogu koristiti tijekom poučavanja ili ih se može umnožiti i podijeliti učenicima. QR kodovi koji se nalaze u brošuri sadrže mrežne materijale koje nije bilo moguće dodati u tiskanu verziju brošure, kao i popise relevantne literature na daljnje usavršavanje.

I na kraju, cijela brošura je dostupna i u mrežnom obliku kao i svi prilozi koji su prilagođeni za ispis, a nalaze se u online mapi.